W dniu 16 listopada b.r. przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Sulejów spotkali się na bezpłatnym szkoleniu dotyczącym zasad przygotowania, realizacji i rozliczania projektów. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznali się ze źródłami, gdzie mogą szukać odpowiednich funduszy dla swoich organizacji, ale również zobaczyli jak wyglądają wzory różnych wniosków o dofinansowanie oraz jakie ważne informacje powinny zawierać w przypadku aplikowania o środki zewnętrzne. W kolejnej części spotkania omawiane było jak bardzo istotne znaczenie ma odpowiednie wydatkowanie środków po otrzymaniu dofinansowania oraz odpowiednie rozliczenie wniosku. Poprzez takie właśnie szkolenie chcemy zwrócić uwagę jak ważne jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w regionie, którego podstawą są obywatele. Większość z nich cechuje się zaangażowaniem dla dobra wspólnego oraz poczuciem odpowiedzialności nie tylko za siebie, lecz także za wspólnotę, z którą łączy ich miejsce zamieszkania. Wsparcie w ramach bezpłatnych szkoleń, spotkań czy seminariów będzie procentowało w działaniach organizacji pozarządowych oraz poprawi ukierunkowanie i zwiększenie aktywnego udziału obywateli w życiu publicznym.

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT – Piotrków Trybunalski

  • szkolenie 16_11 (1)
  • szkolenie 16_11 (2)
  • szkolenie 16_11 (3)