Jak już wiecie opracowaliśmy propozycję regulaminu postępowania w naszych szkołach podczas pandemii koronawirusa. Mogliście zgłaszać swoje uwagi za pośrednictwem naszej nowej internetowej platformy konsultacyjnej. Celem naszego regulaminu, który należy traktować jako uzupełnienie ogólnych przepisów wydawanych przez pracowników MEN, jest ograniczenie do minimum kontaktów pomiędzy uczniami różnych klas oraz nauczycielami. Naszą propozycję przekazaliśmy dyrektorom gminnych szkół, ponieważ to oni będą odpowiadać za bezpieczeństwo dzieci w placówkach i to oni zdecydowali, że w każdej z nich opracowany zostanie  indywidualny, dostosowany do jej warunków lokalowych oraz możliwości obsługi regulamin. Będą one dostępne na stronach internetowych poszczególnych szkół oraz w formie papierowej do wglądu w placówkach.

Oczywiście przekazaliśmy dyrektorom Wasze uwagi i pytania, które brzmiały następująco:

Brak wskazówek na temat zachowania się w szatni szkolnej. To przecież miejsce, w którym gromadzi się jednocześnie mnóstwo dzieci… i ich odzież.

 Informacje o świetlicy

Dzieci nie powinny poruszać się między klasami, z wyjątkiem np muzyki, informatyki czy w-fu, tylko nauczyciele powinni przemieszczać się pomiędzy klasami.

Uczniowie poszczególnych klas 4-8 powinni mieć lekcje w jednej sali lekcyjnej tak aby ograniczyć przemieszczanie uczniów pomiędzy klasami- nauczyciel dochodzi do klasy. Nie dotyczy lekcji informatyki. Klawiatury i myszki powinny być dezynfekowane.

Jak miałoby się odbywać wychodzenie do toalety uczniów klas 0-III? Pojedynczo pod opieką osoby dorosłej czy wypuszczone samo maszeruje przez korytarz szkolny do toalety?

Uważam że uczniowie klas 4-8 nie powinni przechodzić z sali do sali, tylko mieć wszystkie zajęcia w jednej sali lekcyjnej, a to nauczyciele poszczególnych przedmiotów powinni do nich przychodzić.

Uczniowie klas 0 – 3 W jaki sposób mają wejść do szkoły przed swoim czasem? Co w przypadku, gdy dzieci są odstawiane pod szkołę bardzo wcześnie? Dlaczego uczniowie nie udają się na ogólnodostępną świetlicę? Czy wychowawca jest zobowiązany siedzieć z uczniem/uczniami w klasie dodatkowe 3-4 godziny? Co mają zrobić rodzice, których dzieci przebywają w szkole ponad 8 godzin dziennie? Z noszenia masek są zwolnione osoby uprawiające sport, stąd też od dziecka nie wolno wymagać ich noszenia. Co w przypadku, gdy rodzic NIE WYRAŻA zgody zarówno na opiekę medyczną w szkole, jak i tym bardziej różnorakie zabiegi związane z procedurą na temat Covida?

Brak wytycznych dotyczących rodziców zaprowadzających dzieci klas 0-3 do szkoły. Dotychczas rodzic mógł wchodzić z dzieckiem do szatni i zaprowadzić pod salę lekcyjną. Oczywiste jest, że trzeba to ograniczyć. Brakuje informacji, jak to się będzie odbywało obecnie. Zwłaszcza dzieci z klas 0-1 mogą być niesamodzielne i wymagać pomocy przy zmianie obuwia itp. Uważam, że trzeba wyraźnie zapisać, że rodzice nie mają prawa wstępu na teren szkoły, z wyłączeniem sytuacji nadzwyczajnych. Pozdrawiam. Jacek Stępnicki

W pkt. 1 pkt. j) jest napisane ” podczas przerw uczniowie powinni przebywać w grupie przy/lub w sali lekcyjnej i pod opieką nauczyciela z którym mieli lekcje. Są odprowadzani do stołówki, do szatni lub innej sali lekcyjnej. Do innej sali należy przeprowadzić uczniów w maseczkach pod opieką nauczyciela.” Uważam, że każda klasa powinna mieć zajęcia w jednej sali lekcyjnej (z wyjątkiem sali gimnastycznej), aby ograniczyć przemieszczanie się po szkole. wyjście z sali tylko na czas przerwy. Na str. 2 Wytycznych MEN jest zapis dot. unikania częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.

Zebrania wychowawców klas z rodzicami są konieczne, zwłaszcza na początku roku szkolnego. Czy dyrektor szkoły zarządzi, by organizacja takiego zebrania odbyła się tylko za pośrednictwem internetu?

Może dla klas 4-8 wprowadzić skrócony czas godzin lekcyjnych?

Jeśli rodzice nie będą mogli osobiście zawozić i odbierać dzieci do i ze szkoły, czy gmina zapewni zbiorowy transport dla uczniów?

Uwagi do projektu regulaminu 1) Higiena Organ prowadzący Gmina jest odpowiedzialny za wyposażanie szkół w środki higieny tj. bieżącą ciepłą wodę, mydło i papier toaletowy. Gmina zapewnić ma również środki do dezynfekcji rąk oraz powierzchni blatów, klamek, toalet itp. Sale powinny być wietrzone zgodnie z wytycznymi GIS. Dzieci winny mieć zapewniony bezwzględny pobyt na świeżym powietrzu oraz ruch. Istotną kwestią jest również zorganizowanie wyżywienia dzieci, tj. umożliwienie każdemu dziecku skorzystania z ciepłego posiłku. 2) Maseczki Kto i jakie maseczki dostarczy dla uczniów. Zgodnie z zaleceniami maseczki jednorazowe nie mogą być używane wielokrotnie nawet w ciągu jednego dnia, zaś maseczki wielorazowe (materiałowe) wymagają wyprania i wyprasowania po każdym użyciu. Co oznacza, że uczniowie będą potrzebowali kilku maseczek dziennie. Kto będzie odpowiedzialny za prawidłowe stosowanie maseczek przez uczniów w szczególności tych najmłodszych. Maseczki używane w sposób nieprawidłowy mogą przyczynić się do rozwoju rożnych chorób w tym COVID-19. Celem zabezpieczenia zdrowia nauczycieli z grupy ryzyka proponuję dla nich maseczki z ltrem przeciwwirusowym. (pamiętajmy, że maseczki jednorazowe wymagają utylizacji!!, a nadgorliwość jest gorsza od ….) 3) Sprzęt Jeśli zajęcia w klasach I-III przez nauczycieli języków mają być prowadzone zdalne musi być zapewniony odpowiedni sprzęt np. komputer, tablet dla każdego dziecka albo duży monitor aby umożliwić kontakt uczniów z nauczycielem. 4) Dodatkowe lekcje Zagrożenie epidemiczne nie może być pretekstem do dalszego wykluczania dzieci z różnymi problemami, w szczególności, że nauczanie zdalne w poprzednim roku szkolnym z pewnością pogłębiło zróżnicowanie wśród uczniów w zakresie posiadanej wiedzy. 5) Zdrowie psychiczne Gmina zapewni opiekę psychologiczną dla uczniów i nauczycieli (w tym dla dyrektora, który będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za złamanie zasad regulaminu) zarówno w trakcie jak i po zakończeniu pandemii. Nauczyciele winni być przeszkoleni w zakresie minimalizowania stresu swoich uczniów spowodowanego wprowadzonymi przez epidemię (MEN, gminę, szkołę, nauczycieli) ograniczeniami (dotyczy to w szczególności dzieci rozpoczynających naukę). 6) Bezwzględny zakaz piętnowania zakażonych uczniów i nauczycieli. Pamiętajmy, że wirus będzie z nami być może już na stałe. Każdy z nas może zachorować bez względu na przestrzeganie wytycznych.

Regulaminy przygotowane przez dyrektorów naszych szkół będą dostępne na stronach internetowych poszczególnych szkół oraz w siedzibach placówek:

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie: http://sp1.sulejow.pl/

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Sulejowie: www.sppodklasztorze.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa w Łęcznie:  www.spleczno.superszkolna.pl

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Przyrody we Włodzimierzowie: www.spprzyglow.eu

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Uszczynie: www.spuszczyn.superszkolna.pl,

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Witowie – Kolonii: https://spwitow.edupage.org/