Projekt „Szlak filmowy województwa łódzkiego” powstał z myślą wytyczenia nowego szlaku turystycznego tego regionu, który będzie nawiązywał do bogatej tradycji filmowej województwa. Region łódzki jest szczególny, jeśli chodzi o tożsamość i bogactwo filmowe. Stąd pomysł na wytyczenie nowego szlaku. Sam projekt jest nastawiony na promocję dziedzictwa filmowego związanego z województwem łódzkim. Tkwi w nim olbrzymi potencjał, promocyjny, turystyczny i kulturalny, który może budować wizerunek województwa łódzkiego zarówno wśród mieszkańców, jak i turystów, jako regionu otwartego na sztukę i kulturę. Należy wspomnieć, że turystyka filmowa, czyli rodzaj turystyki kulturowej, nastawiona jest na zwiedzanie miejsc związanych z filmem.

W ramach projektu zostało przygotowane m.in. eksperckie opracowanie dotyczące potencjału filmowego województwa łódzkiego na tle innych regionów Polski czyli „Potencjał turystyczny dziedzictwa filmowego w województwie łódzkim”, dziennikarze wezmą udział w wyjeździe studyjnym a grupa przewodników przeszkolona zostanie z zakresu prowadzenia wycieczek turystycznych poświęconych tematowi szlaku i dziedzictwa filmowego woj. łódzkiego.

O udziale Sulejowa w projekcie i bogatej historii filmowej tego regionu świadczy również tablica „Filmowe łódzkie” znajdująca się na Podklasztorzu.

Sulejów na filmową mapę Polski trafił przede wszystkim dzięki serialowi Janka w reżyserii Janusza Łęskiego. Tytułowa bohaterka – Janka (Agnieszka Krukówna) – mieszkała wraz z mamą i dziadkiem w budynku karczmy stojącej na… Podklasztorzu (chociaż zgodnie z fabułą Podklasztorze znajdowało się w Wielkopolsce). Na potrzeby filmu zbudowana została makieta karczmy stojąca na łące przy dawnym opactwie cystersów i w każdym z piętnastu odcinków widzowie mogli zobaczyć charakterystyczną bryłę zabudowań zabytkowego klasztoru i kościoła.

Kinowa historia Sulejowa jest jednak znacznie bogatsza, chociaż rzeczywiście skoncentrowana głównie w najbliższych okolicach Podklasztorza. To tutaj w filmie Potop przyjechał Kmicic (Daniel Olbrychski) wraz ze swoimi przybocznymi. Spotkał tu księcia Bogusława (Leszek Teleszyński), którego brawurowo próbował porwać – scena galopu i próby porwania nakręcona została na łące między opactwem a Pilicą. Tutaj również odbywały się konne wyścigi pomiędzy głównymi bohaterami Janki: Janką i Julkiem. Wnętrza kościoła pw. Najświętszej Marii Panny i św. Tomasza Kantuaryjskiego widać we wcześniejszym serialu stworzonym przez Janusza Łęskiego – Przygrywce. Przylegający do niego krużganek wraz z kapitularzem wykorzystano w filmie Południe–Północ. Również znajdujący się obok kościoła, zachowany w formie ruiny, mur dormitorium widać w filmie Gwiazda piołun, przedstawiającym ostatnie dni życia Stanisława Witkiewicza. To pod klasztornym murem podejmuje on wraz z ukochaną próbę samobójczą. Być może malownicze położenie Sulejowa sprawiło, że w kilku filmach można obejrzeć miasto z lotu ptaka. W serialu Janka oraz filmie Południe–Północ widoczne są zabudowania opactwa z tej perspektywy. Natomiast w filmie sensacyjnym Trójkąt bermudzki widać panoramę centrum miasta, jak również widok na centrum od strony Pilicy (z widoczną dominującą nad zabudową wieżą kościoła św. Floriana). Z Sulejowem, a dokładnie z dawnym Zakładem Przemysłu Wapienniczego na Podkurnędzu leżącym na południe od miasta, związana jest jedna z najbardziej dramatycznych scen w historii polskiego kina akcji. To tu trafiają bohaterowie filmu Psy 2. Ostatnia krew, ścigani przez rosyjskich przestępców. W przestrzeni dawnego zakładu dochodzi do efektownej strzelaniny…

Filmowe akcenty związane są również z najbliższymi okolicami miasta. Realizowano tu zdjęcia m.in. do Wiernej rzeki w reż. Tadeusza Chmielewskiego, Gorączki w reż. Agnieszki Holland czy Pana Wołodyjowskiego w reż. Jerzego Hoffmana.

Więcej na stronie  http://filmowelodzkie.pl/

  • 7129763_3
  • janka-01
  • 0299592
  • imag0829