W dniu 23 marca br. partnerzy Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy, tj. Burmistrz Sulejowa i Przedborza, Wójt Gminy Wielgomłyny i Żytno podpisali umowę o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Rozwój turystyki obszaru funkcjonalnego Doliny rzeki Pilicy, poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa”. W wyniku tej umowy do końca marca zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację projektu. W ramach projektu powstaną nowe przystanie kajakowe oraz zostaną doposażone już istniejące.

W Sulejowie projekt obejmuje budowę dwóch miejsc pod wodowanie kajaków przy ul. Podkurnędz i ul. Klasztornej. Dodatkowo przy ul. Klasztornej powstanie Stanica Kajakowa wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu.

  • DSC_0293
  • DSC_0288
  • DSC_0291