Na realizację tej inwestycji czekają przede wszystkim mieszkańcy zachodniej części gminy. Obecnie korzystają m.in. z wody dostarczanej z piotrkowskiego ujęcia, ale z powodu suszy i szybkiego rozwoju osiedli mieszkaniowych w tej części gminy, okresowo występuje problem z niedoborem wody. W Urzędzie Miejskim nieprzerwanie trwają intensywne prace w tej sprawie, podpisano już umowę z projektantem, a burmistrz odwiedził ujęcie wody w Sieradzu, najpierw jednak wykonano stosowne badania. Po przeprowadzeniu badań, zleconych dzięki współpracy ze specjalistami z Instytutu Geologii, okazało się, że tamtejsze ujęcia, do tej pory uważane za niezdatne do użycia, są bardzo wydajne. – Do niedawna nasza wiedza była taka, że w Uszczynie jest odwiert o głębokości 700 metrów, ale woda ma 32 stopnie Celsjusza i nie nadaje się do picia – mówi burmistrz Wojciech Ostrowski. Dzięki współpracy z przedstawicielami Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowym Instytutem Badawczym okazało się, że woda jest i to dobra. Geolodzy sporządzili „Ocenę możliwości wykonania nowego ujęcia wód podziemnych w zachodniej części gminy”. Czytamy w niej, że w zachodniej części gminy Sulejów, w rejonie Uszczyna występuje 7 studni wierconych, aktualnie nieczynnych. Wykonano je w latach 1978 – 1989 i miały być podstawowymi ujęciami wody dla Piotrkowa Trybunalskiego. Próbne pompowania wykonano w studni nr 5, ponieważ jako jedyna nie leżała na gruncie prywatnym. Ujęcie nie było eksploatowane od czasu jego wykonania w latach 1979/80, ale studnia zachowała wysoką wydajność. – Gdybyśmy mieli tę wiedzę wcześniej, już dawno problem byłby rozwiązany – tłumaczy burmistrz. – Niestety, żadne dokumenty, będące w posiadaniu urzędników na to nie wskazywały, a strategia rozwoju gminy od 2006 roku zakładała dostarczanie wody za pomocą ujęcia „Barbara” – dodaje Wojciech Ostrowski.

Pracownicy Instytutu również przeanalizowali archiwalne materiały geologiczne, hydrologiczne i sozologiczne. – W ten sposób chcieli sprawdzić, czy wody nie ma w innych miejscach. Po drugiej stronie Luciąży – może w Kole, Witowie, może w Zalesicach. Badacze szybko odkryli jednak, że istnieją odwierty w Uszczynie, a na głębokości 300 metrów powinna być woda – mówi włodarz. Próbne pompowania potwierdziły informacje geologów. Badania laboratoryjne wykazały, że woda jest dobrej jakości i mieszkańcy mogliby z niej korzystać. Surowa powinna podlegać procesom uzdatniania, m.in. odżelazieniu i odmangannieniu. Studnia nr 5 posiada wiele walorów m.in.: wysoką wartość zatwierdzonych zasobów eksploatacyjnych – 470 m3 dla ujęcia górnokredowego, niemal nieograniczoną żywotność studni górnokredowych, dzięki temu, że są to otwory bez filtrowe, wysoką wydajność otworową – do 210 m3/h, dobrą jakość wód wymagającą jedynie prostego uzdatniania. Po dokonaniu tego odkrycia niezwłocznie przystąpiono do niezbędnych prac. Zgodnie z obowiązującym prawem najpierw ogłoszono postępowanie przetargowe dot. wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem wszystkich decyzji zezwalających na budowę obiektu kubaturowego ujęcia wody wraz ze stacją uzdatniania wody i infrastrukturą wewnętrzną i zewnętrzną. Umowa z przedstawicielami firmy, którzy wykonają niezbędne projekty, została podpisana 28 kwietnia tego roku, a zaledwie kilka dni później, a dokładnie 5 maja, burmistrz oraz dyrektor Miejskiego Zarządu Komunalnego w Sulejowie odbyli wizytę studyjną do Sieradza, aby obejrzeć tam nowoczesne ujęcie wody, wykonane właśnie przez pracowników wspomnianej firmy. To, które powstanie w Uszczynie może być bardzo podobne. Obiekt w Sieradzu został zaprojektowany wg technologii opracowanej i stosowanej w krajach skandynawskich, i coraz częściej również w Polsce. Ujęcie jest bezobsługowe i bezawaryjne, dzięki nowoczesnej elektronice, która jest stosowana do nadzoru całego procesu uzyskania wody, filtracji i alarmowania o przekroczeniu parametrów. Jak działa takie ujęcie?

Odwiert o wydajności 220 m3/h (taką ilość wody dzisiaj pozyskuje się z ujęcia „Barbara” w Sulejowie) jest zakończony pompą wraz z silnikiem.

Pompa przekazuje wodę do filtrów, które zmniejszają w niej zbyt dużą ilość żelaza i manganu. Filtry wypełnione są specjalnym piaskiem, który oczyszcza wodę w sposób ekologiczny, jedynie przy udziale powietrza, bez użycia środków chemicznych. Piasek jest czyszczony wodą w osobnym zbiorniku.

Oczyszczona woda znajduje się na górze filtrów i na zasadzie naczyń połączonych przechodzi do zbiorników wody.

Woda ze zbiorników przekazywana jest do sieci wodociągowej za pomocą czterech pomp tłocznych w zależności od jej zużycia. Na zdjęciu nr 4 widać lampę UV, która naświetla wodę, dodatkowo uzdatniając ją, bez użycia środków chemicznych – także na tym etapie.

Prezes firmy AWP Nordic Products, która wygrała przetarg na projektowanie ujęcia wody w Uszczynie, uważa, że jeżeli decyzje administracyjne i wszelkie pozwolenia zostaną uzyskane bezzwłocznie, to realizacja projektu nie przekroczy 9 miesięcy.

Burmistrz Sulejowa zapewniał wielokrotnie, że będzie robił wszystko, aby czas realizacji ujęcia wody w Uszczynie skrócić do minimum. Całkowity koszt budowy wyniesie około 4 milionów złotych, a nowe ujęcie zapewni wodę w całej zachodniej części gminy Sulejów, również w Uszczynie, Poniatowie, Zalesicach, Kole, Nowej Wsi i Barkowicach Mokrych. Odpowiedź na najważniejsze pytanie – kiedy popłynie z niego woda brzmi: najwcześniej za rok, najpóźniej za dwa lata.

Równocześnie cały czas trwają remonty nie tylko sieci, ale również poszczególnych studni – np. wymiana pomp. Obecnie pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego planują kolejne prace w obrębie ujęcia „Barbara” oraz przepompowni w Przygłowie.