Decyzją Burmistrza Sulejowa Wojciecha Ostrowskiego od dnia 18.03.2020 r. do odwołania wprowadza się bezwzględny zakaz korzystania z terenu targowiska w Sulejowie.