Informujemy, że od środy 6 maja targowisko miejskie w Sulejowie będzie otwarte dla wszystkich handlujących.

Na terenie targowiska będą mogły przebywać maksymalnie trzy osoby na jedno miejsce prowadzenia sprzedaży, nie wliczając w to osób prowadzących handel.

Obowiązuje nakaz noszenia rękawiczek oraz zakrywania nosa i ust.
Kolejną ważną wytyczną dla sprzedawców jest konieczność przestrzegania, aby minimalna odległość pomiędzy klientami przy jego stanowisku wynosiła co najmniej 2 metry.

Apelujemy o ostrożność i o stosowanie się do powyższych wytycznych.