W 2020 roku pozyskaliśmy ponad 16 milionów złotych dotacji zewnętrznych, było to możliwe dzięki profesjonalnie przygotowanym wnioskom, opracowanym przez pracowników Urzędu Miejskiego w Sulejowie. Niektóre inwestycje, które rozpoczęliśmy w tym roku, będziemy kontynuować w przyszłym, rozpoczniemy też nowe, na wszystkie te zadania pozyskaliśmy już ponad 34 mln zł dofinansowań.

Tylko z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na gminne konto wpłynęło ponad 7,5 mln zł, najpierw w ramach covidowej tarczy antykryzysowej dla samorządów przyznano nam 2 mln 550 tysięcy złotych. Tę kwotę przeznaczyliśmy m.in. na modernizację dróg i chodników na terenie całej gminy. Pierwsze inwestycje już się rozpoczęły, w Kurnędzu trwa modernizacja chodnika, a w Sulejowie remont ulicy Kwiatowej. W ramach drugiego naboru otrzymaliśmy z kolei 4,5 mln złotych bezzwrotnej pomocy na budowę nowego ujęcia wody w Uszczynie wraz ze stacją uzdatniania. To aż 86% wnioskowanej kwoty. Ta inwestycja zapewni nieprzerwany dostęp do wody w całej zachodniej części gminy Sulejów, m.in. w Uszczynie, Poniatowie, Zalesicach, Kole, Nowej Wsi i Barkowicach Mokrych, obejmie więc swoim oddziaływaniem ponad 7 tys. naszych mieszkańców.

Ponadto otrzymaliśmy 5.382.883,51 zł na budowę nowego, pasywnego przedszkola w Sulejowie. Nasz wniosek został wysoko oceniony i przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego przyznali naszej gminie dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, to aż 85% wartości projektu.

Radni Sejmiku Województwa Łódzkiego zdecydowali też o przyznaniu naszej gminie 2,5 mln zł z budżetu województwa na budowę kładki pieszo-rowerowej nad Pilicą. Tę inwestycję wsparł też premier RP, który z rezerwy celowej przeznaczył na ten cel 720 tys. zł.

Zakończył się remont najbardziej zniszczonego fragmentu drogi gminnej łączącej Witów-Kolonię i Witów z granicą gminy Rozprza. W ramach dotacji przeznaczonych na modernizację dróg dojazdowych do pól otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego w wysokości 64 tys. 700 zł.

Za ponad 160 tys. zł kupiliśmy ponadto 80 laptopów dla najbardziej potrzebujących uczniów z naszych szkół. Tę inwestycję w całości sfinansowaliśmy dzięki dotacjom, przyznanym w ramach programów Ministerstwa Cyfryzacji – Zdalna Szkoła (69 tys. 600 zł) oraz Zdalna Szkoła+ (92 tys. 800 zł).

Po zakończeniu pandemii dzieci, które otrzymały komputery oraz pozostali mieszkańcy naszej gminy będą mogli korzystać z bezprzewodowego Internetu. Na terenie całej gminy rozpoczynamy instalację 13 tzw. hotspotów, dzięki którym zwiększymy terytorialne możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Każdy będzie mógł się bezpłatnie połączyć z siecią, dzięki czemu kolejni mieszkańcy uzyskają do niej dostęp. Otrzymaliśmy na ten cel dofinansowanie w ramach projektu „Publiczny Internet dla Gminy Sulejów” – Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Na zakup i instalację hotspotów dostaliśmy 64 tys. 368 zł. Koszt wszystkich prac w całości zostanie pokryty z przyznanego dofinansowania.

Bardzo ważna jest dla nas pomoc społeczna, a dzięki zaangażowaniu pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, pozyskano kilkaset tysięcy złotych na realizację programów, dzięki którym najbardziej potrzebujący mieszkańcy naszej gminy otrzymali niezbędną pomoc. W ramach Projektu „POCUŚ – Piotrkowskie Centrum Usług Środowiskowych” w 2020 roku realizowane były dwa zadania, pierwsze polegało na świadczeniu usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania – w ramach wsparcia opiekunki środowiskowe pomagały w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych u 22 mieszkańców Gminy Sulejów. Na to zadanie wydano 313 351,61 zł. Kolejnym zadaniem, realizowanym ze środków unijnych w ramach Projektu „POCUŚ”, były specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania – obejmujące wspomaganie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym dofinansowaniem NFZ (były to bezpłatne usługi w zakresie rehabilitacji, logopedii i psychologii). W 2020 wsparciem objęto 3 osoby. Na to zadanie przeznaczyliśmy 15 470,00 zł. Z kolei w ramach Programu „ Posiłek w szkole i w domu” objęto dożywianiem w postaci gorącego posiłku 102 dzieci w szkołach i przedszkolach oraz 3 osoby dorosłe, z kolei 217 osób otrzymało wsparcie w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. Całkowity koszt realizacji programu w 2020 r. wyniósł 207 170,50 zł (posiłki – 57 590,50 zł, a zasiłki celowe -149 580,00 zł). Na realizację programu pozyskano dofinansowanie w wysokości 164 046,00 zł. Równie ważny jest Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”, w ramach którego obejmujemy wsparciem osoby niepełnosprawne, mające trudności z załatwianiem spraw urzędowych, oraz innych dotyczących życia codziennego. Na realizację programu wydaliśmy 7 194,61 zł. Z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa w 2020 roku skorzystało 845 osób, wszyscy otrzymali paczki żywnościowe. Mieszkańcom Gminy Sulejów w 2020 r. wydano łącznie 49 202,98 ton bezpłatnej żywności. Wartość pozyskanych w 2020 r. produktów spożywczych wyniosła ogółem 223 637,71 zł. Pomogliśmy też w aktywizacji 10 mieszkańców, którzy w ramach prac społecznie użytecznych, od 18 maja do 10 lipca 2020 r., wykonywali czynności porządkowe na terenie Gminy Sulejów Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z Powiatowego urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim w wysokości 3 391,50 zł. Poza pozyskanymi dotacjami unijnymi, pracownicy sulejowskiego MOPS realizowali wiele innych zadań, m.in. koordynowali wypłatę pochodzących ze środków rządowych świadczeń 500+ i 300+ . Na terenie Gminy Sulejów w 2020 roku na wypłatę dodatku 500+ przeznaczono 18 215 428,60 zł dla 3 189 dzieci, a na świadczenie 300+ 657 600,00 zł dla 2 192 dzieci.

Otrzymaliśmy też szereg dotacji na mniejsze, ale równie ważne dla lokalnej społeczności inwestycje. W ramach grantów sołeckich województwa łódzkiego przyznano nam 30 tys. zł na realizację zadań na terenie trzech sołectw: remont zaplecza kuchennego remizy OSP w Uszczynie, budowę placu zabaw w Kłudzicach oraz odnowę centrum wsi Kurnędz z okazji obchodów 100. rocznicy powstanie tamtejszej jednostki OSP.

Na budowę pumptracku w Barkowicach, czyli modułowego toru do jazdy na rowerze, dostaliśmy 50 tys. zł, taką kwotę na ten cel przyznali nam radni Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Rozpoczęliśmy też renowację miejsc pamięci. Trwa modernizacja mogił poległych podczas bombardowania 4 września 1939 r., znajdujących się na cmentarzu parafialnym w Sulejowie. Renowacja odbywa się dzięki wsparciu finansowemu pozyskanemu w ramach programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Groby i cmentarze wojenne w kraju” w wysokości 81 tys. zł.

W 2020 roku usunęliśmy eternit z terenu 46 gospodarstw, znajdujących się na terenie gminy Sulejów, m.in. w: Barkowicach Mokrych, Kałku, Witowie, Kole , Przygłowie, Włodzimierzowie , Zalesicach, Białej , Klementynowie czy Poniatowie. Dostaliśmy na ten cel dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Otrzymalismy 90% całkowitego kosztu tego zadania, czyli 33.860 zł.

Nie zapominamy też o kulturze, tylko w tym roku pracownicy Miejskiego Ośrodka Kultury pomogli wywalczyć ponad 70 tysięcy złotych dotacji. Piliczanie dostali grant na zakup nowego akordeonu w wysokości 20 tys. zł od PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. oraz dotację w wysokości 10 tys. 477 zł, dzięki której kupili nowy sprzęt nagłaśniający. Ponadto dzięki współpracy przedstawicieli Stowarzyszeń Piliczanie i Dolina Pilicy, dostaliśmy również dotację na realizację imprezy pn. Folkowo i wielokulturowo – przegląd lokalnych nut w wysokości 40 tys. zł. Przegląd, ze względu na pandemię koronawirusa, został przełożony na przyszły rok. Dwa ostatnie projekty koordynowali pracownicy Stowarzyszenia Dolina Pilicy, a pieniądze pochodzą z PROW na lata 2014-2020.

Złożyliśmy już kolejne wnioski w ramach RFIL, ubiegamy się m.in. o 5 mln zł na przebudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy. Zabiegamy również o dotację m.in. na remont ul. Dobra Woda w Sulejowie czy modernizację kolejnych dróg na terenie Podklasztorza. Mimo pandemii systematycznie pracujemy nad kolejnymi wnioskami, aby rok 2021 był równie udany co ten mijający. Oczywiście przygotowujemy się również do złożenia wniosków w ramach kolejnej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Z budżetu unijnego będą dofinansowywane zadanie dotyczące infrastruktury technicznej, sportowej, edukacyjnej, kulturalnej i ochrony środowiska.