W ramach obchodów Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej w środę 22 marca, mieliśmy ogromną przyjemność dwukrotnie spotkać się  z Grzegorzem Łubczykiem, sulejowianinem, ambasadorem RP w Budapeszcie w latach (1997-2001), polonistą i dziennikarzem, reporterem, wieloletnim korespondentem polskiej prasy na Węgrzech („Sztandar Młodych”, „Życie Warszawy”, „Rzeczpospolita”), autorem wielu książek, min. III-tomowego albumu „PAMIĘĆ”. Polscy uchodźcy na Węgrzech 1939-1946, autorem 5 filmów dokumentalnych o tematyce polsko-węgierskiej, ze szczególnym uwzględnieniem fenomenu wojennego uchodźstwa polskiego na Węgrzech, odkrywcą i główny promotorem skazanego w 1946 roku na kilkudziesięcioletnie zapomnienie HENRYKA SŁAWIKA. Pan Grzegorz spotkał się z niezwykle miłym przyjęciem ze strony młodzieży i Dyrektor Haliny Rutowicz w Gimnazjum w Sulejowie, oraz ze strony mieszkańców w sali OSP w Sulejowie. Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski witając dostojnego gościa, a przed laty mieszkańca Sulejowa, podziękował za przywiązanie Pana Grzegorza do sulejowskiej ziemi oraz za krzewienie i pogłębianie braterskich relacji między Polską i Węgrami. Grzegorz Łubczyk w czasie swojego wystąpienia zaprezentował, wyreżyserowany przez siebie, film pt. „ŻYCIE NA KRAWĘDZI. Henryk Sławik–József Antall senior”, poruszającą opowieść o niezwykłym Polaku i równie niezwykłym Węgrze z okresu II Wojny Światowej.

 • DSC_0240
 • DSC_0253
 • DSC_0244
 • DSC_0249
 • DSC_0257
 • DSC_0263
 • DSC_0271
 • DSC_0268
 • DSC_0272
 • DSC_0274
 • DSC_0279
 • DSC_0278
 • DSC_0281
 • DSC_0286