Płyta fundamentowa nowej siedziby Miejskiego Ośrodka Kultury  i Biblioteki Miejskiej jest już prawie gotowa. Wcześniej rozebrano komórki garażowe, które się tam znajdowały. Ponadto robotnicy prowadzą prace wyburzeniowe w budynku Biblioteki, który zostanie zmodernizowany.

Prace przebiegają zgodnie z planem, a nawet nieco szybciej niż pierwotnie planowano. Za budowę sulejowskiej auli przy ulicy Rynek odpowiedzialni są pracownicy firmy ANNA-BUD i powinni ją zakończyć w październiku 2021 roku.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4