Linię brzegową, wały wzdłuż rzeki Pilicy od lat porasta bujna roślinność uniemożliwiająca jakąkolwiek formę wykorzystania rzeki przez mieszkańców i turystów. Porosty tworzą w tej chwili już całe wyspy, drzewa powodują zmiany w hydrodynamice rzeki, spowalniając nurt, wpływają na poziom sedymentacji osadu na dnie. Władze Sulejowa  bardzo intensywnie zabiegają o należyte utrzymanie rzeki, w tym wykaszanie linii brzegowej i likwidację wysp, jak również pogłębienie rzeki Pilicy.  W wyniku tych działań w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej podjęło decyzję o przeznaczeniu w 2016 r. środków finansowych na wykaszanie linii brzegowej wzdłuż ul. Taraszczyńskiej do mostu w Sulejowie. Trwają tam właśnie prace, które zgodnie z umową, maja zakończyć się 15 grudnia 2016r.

19 października Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił wyniki przetargu nieograniczonego na wycinkę drzew i krzaków w miedzywalu rz. Pilicy na odcinku 156+000 km 158+900 km. Przetarg wygrała firma Pionosfera z Sierpca.

  • dsc_0811
  • dsc_0805
  • dsc_0802
  • dsc_0806
  • dsc_0803
  • dsc_0813
  • dsc_0814
  • dsc_0815