ZAPROSZENIE

Uczniowski Klub Sportowy „FUKS” Sulejów, Urząd Miejski w Sulejowie, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie zapraszają dziewczęta rocznik 2003 i młodsze do udziału w turnieju  piłki siatkowej dwójek. Zawody odbędą się dnia 11 czerwca 2017r. (niedziela) o godz. 15:00 w sali gimnastycznej Gimnazjum w Sulejowie. Wymagana będzie pisemna zgoda rodziców zezwalająca do wzięcia udziału dziecka w zawodach sportowych oraz oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań lekarskich do uczestnictwa w turnieju siatkarskim.

ŻYCZYMY UDANEJ SIATKARSKIEJ ZABAWY

REGULAMIN

TURNIEJU W PIŁKĘ SIATKOWĄ DZIEWCZĄT

O PUCHAR BURMISTRZA SULEJOWA

Sulejów 11.06.2017r.

  1. CEL

– popularyzacja siatkówki na terenie Miasta i Gminy Sulejów,

– dbałość o zdrowie i sprawność fizyczną dziewcząt,

– integracja zawodniczek z różnych miejscowości i szkół,

– wyłonienie najlepszej drużyny i zawodniczki MVP turnieju.

  1. ORGANIZATOR

– Urząd Miejski w Sulejowie. Zawody objęte są patronatem Wojciecha Ostrowskiego Burmistrza

Sulejowa.

– Uczniowski Klub Sportowy „FUKS” Sulejów.

– Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie.

  1. TERMIN I MIEJSCE

– 11.06.2017 r. (niedziela) – sala sportowa Gimnazjum w Sulejowie,

– do godz. 14:30 – przyjazd ekip, odprawa techniczna, losowanie,

– godz. 14:45 – uroczyste otwarcie zawodów,

– godz. 15:00 – rozpoczęcie turnieju.

  1. UCZESTNICTWO

      W zawodach mogą brać udział dziewczęta klasy V i VI szkoły podstawowej rocznik 2005-2004 oraz I klasy gimnazjum rocznik 2003. Zespół składa się z dwóch zawodniczek. Wymiary boiska 4,5m x 7,0m. Wysokość siatki 2m15cm.

  1. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW

     Zawody będą przeprowadzone zgodnie z przepisami PZPS. System rozgrywek podany zostanie na odprawie technicznej w dniu zawodów w zależności od ilości startujących drużyn.

  1. ZASADY FINANSOWANIA

     Koszty organizacyjne pokrywa organizator.

  1. ZGŁOSZENIA

     Zgłoszenia drużyn należy dokonać do godziny 14.30 w dniu zawodów 11.06.2017r.

Informacji udzielają: Joanna Łągiewska tel.503-171-286, Grzegorz Ruciński – 510-577-220

  1. NAGRODY

     Zawodniczki, które zajmą miejsca I-III oraz MVP turnieju otrzymają puchary. Niespodzianka dla zawodniczek biorących udział w turnieju.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania zawodów. Przed zawodami każda uczestniczka jest zobowiązana do przedstawienia zgody rodziców.

ZGODA RODZICÓW, PRAWNYCH OPIEKUNÓW

NA UDZIAŁ UCZNIA W ZAWODACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO

 DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO „FUKS” SULEJÓW

Ja niżej podpisany(na)  wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego syna/córki …………………………………………………

w treningach, zawodach sportowych, cyklu imprez w piłkę siatkową, które odbędą się w Sulejowie na gimnazjalnej sali gimnastycznej w dniu  11.06.2017.

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby moje dziecko uczestniczyło w międzyszkolnych zawodach sportowych. Wyrażam zgodę na podejmowanie decyzji przez opiekuna, organizatora zawodów związanych z zagrożeniem zdrowia i życia mojego dziecka.

Oświadczam, iż wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez organizatorów na potrzeby organizacji Uczniowskiego Klubu Sportowego „FUKS” Sulejów oraz na opublikowanie zarejestrowanego wizerunku w materiałach i informacjach z w/w zawodów. (zgodnie z ustawą z dnia29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

 

………………………………            …………………………………………………….                 …………………………….

miejscowość i data                podpis  rodzica/ców / opiekuna/ów                    telefon kontaktowy