TURNIEJ SIATKÓWKI PLAŻOWEJ 

O PUCHAR BURMISTRZA SULEJOWA

w kategorii kobiet i mężczyzn

 

REGULAMIN

 1. ORGANIZATOR

Organizatorzy:
Urząd Miejski w Sulejowie
UKS Fuks Sulejów
Piotrkowska Akademia Sportu

 1. CEL

Głównym celem rozgrywek jest promocja zdrowego stylu życia wśród mieszkańców
powiatu piotrkowskiego.

Cele pośrednie to:

– piłka siatkowa jako jedna z gier zespołowych służąca integracji społecznej;

– popularyzacja zasad fair play wśród wszystkich uczestników rozgrywek;

– upowszechnianie zasad kulturalnego kibicowania.

 1. MIEJSCE

Kompleks boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Sulejowie ul. Konecka 45,                             – BOISKO DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ.

 1. TERMIN

Zgłoszenia drużyny należy dokonać do dnia 3 czerwca 2016 roku (tj. piątek).

Wszystkie zgłoszenia drużyn przyjmowane są:

– e-mail: biuro@pas-sport.com.pllub telefonicznie: 606-480-997

Rozgrywki odbędą się w dniach:
4 czerwca 2016 r. (tj. sobota)- turniej mężczyzn

5 czerwca 2016 r. (tj. niedziela) – turniej kobiet

 • 8:30 – weryfikacja drużyn
 • 9:00 – początek turnieju
 • 18:00 – zakończenie turnieju

      Szczegółowy system rozgrywek zostanie ogłoszony po zgłoszeniu się drużyn do rozgrywek.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA ! ! !

 1. UCZESTNICTWO
  • Startować mogą zespoły reprezentujące firmy, zakłady pracy, instytucje, stowarzyszenia,
   oraz grupy koleżeńskie.
  • Przystąpienie do rozgrywek jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu i terminarza rozgrywek.
  • Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie zgłoszenia pod wskazany adres mailowy.
 • Każda drużyna może posiadać własne ubezpieczenie NW na czas rozgrywania turnieju.
 • Uczestnicy rozgrywek ,,Turniej siatkówki plażowej’’ uczestniczą w rozgrywkach na własną odpowiedzialność.
 • Osoby niepełnoletnie uczestniczą w rozgrywkach tylko i wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 • W rozgrywkach biorą udział zespoły 2 osobowe.

Sobota drużyny męskie, niedziela drużyny żeńskie.

W przypadku kontuzji istnieje możliwość zgłoszenia zawodnika dodatkowego.

6.WPISOWE

Organizator nie pobiera żadnych opłat z tytułu przystąpienia do rozgrywek.

 1. SYSTEM ROZGRYWEK
 • Rywalizacja prowadzona jest w kategorii kobiet i mężczyzn (osobno).
 • Mecze odbywają się systemem ustalonym przez organizatora (pucharowy lub brazylijski)
  w zależności od liczby zgłoszonych drużyn.
  Rywalizacja prowadzona jest do momentu wyłonienia finalistów.
 1. ZASADY GRY
 • Rywalizacja prowadzona jest zgodnie z przepisami PZPS w zakresie siatkówki plażowej
  z wyjątkiem innych podanych w regulaminie.
 • Boisko do gry o wymiarach 8 (szerokość) x 8 (długość) metra.
 • Wysokość siatki 224 cm. dla kobiet i 243 cm. dla mężczyzn.
 • Zespół składa się z 2 zawodników.
 • Zespół zawsze musi posiadać 2 zawodników grających na boisku. W innym przypadku zespół zostaje ukarany walkowerem.
 • Jeżeli na boisku znajduje się zawodnik nie wpisany do listy zgłoszeniowej lub protokołu meczu, to traktuje się to wykroczenie jako gra zawodnika nieuprawnionego i przyznaje się walkower dla drużyny przeciwnej.
 • Mecze rozgrywane są zgodnie z godzinami podanymi przez organizatora. W przypadku nie
  stawienia się przez drużynę o wyznaczonej godzinie bądź stawienie się w nieregulaminowym
  składzie drużyna zostaje ukarana walkowerem.
 • Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do wszelkich zmian i interpretacji

      przepisów z myślą: ,,o przebiegu turnieju w duchu sportowej rywalizacji’’.

 1. NAGRODY

Nagrody indywidualne:

–  najlepszy zawodnik  i zawodniczka turnieju (MVP) – statuetka i nagroda rzeczowa.

Nagrody zespołowe:
– puchary i nagrody rzeczowe dla trzech najlepszych drużyn w klasyfikacji końcowej.

 1. INNE
 • Udział w turnieju jest dobrowolny i nie obowiązuje opłata wpisowa.
 • Uczestnicy zobowiązują się do podjęcia rywalizacji ,,fair play’’.
 • Inne zdarzenia jak nie sportowe zachowanie, burdy bądź przekroczenia zasad  ,,fair play’’ będą

karane indywidualnie przez organizatora .

 • Organizator turnieju decyduje o wszystkich sprawach związanych z rywalizacją
  sportową, pozostałe sprawy zostają w gestii uczestników rozgrywek.

  • Za rzeczy pozostawione w szatniach organizator nie odpowiada.
  • Za szkody wyrządzone na obiekcie przez zawodnika danego zespołu lub zespół–koszty ich usunięcia pokrywa dana osoba lub drużyna.
  • Organizator ma prawo do zmiany terminu ze względu na stan boiska lub warunki atmosferyczne.
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione podczas trwania turnieju.
  • Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych oraz wizerunku do celów związanych z relacjonowaniem turnieju przez organizatorów i partnerów rozgrywek.
 • Uczestnicy rozgrywek muszą stosować się do wszystkich regulaminów obowiązujących na  obiektach udostępnianych przez organizatora rozgrywek.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe nieszczęśliwe wypadki, kontuzje przed po oraz w trakcie prowadzonych rozrywek.
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę na udział w turnieju rodzica, opiekuna prawnego bądź opiekuna grupy.
 • KATEGORYCZNIE ZAKAZUJE SIĘ SPOŻYWANIA ALKOHOLU  PRZEZ ZAWODNIKÓW I UCZESTNIKÓW ZAWODÓW PODCZAS TRWANIA TURNIEJU POD GROŹBĄ WYKLUCZENIA Z UCZESTNICTWA W ROZGRYWKACH.

 

 • TURNIEJ PLAŻÓWKI 2016