REGULAMIN

INDYWIDUALNY TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO SULEJÓW 2019

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH MIASTA I GMINY SULEJÓW

O PUCHAR BURMISTRZA SULEJOWA WOJCIECHA OSTROWSKIEGO

W ramach turnieju Sulejów 2019r. odbędą się 3 edycje:

I zawody w ramach turnieju odbędą się : 13. IV. 2019r.

II zawody odbędą się: 28. IX. 2019r.

III zawody odbędą się ;  23. XI. 2019r.

  1. Cel

Upowszechnianie gry w tenisa stołowego.

Stworzenie współzawodnictwa sportowego oraz możliwości do aktywnego wypoczynku.

Wyłonienie zwycięzcy trzech edycji turnieju w tenisie stołowym

  1. Organizator

MUKS „Piliczanka – Sulejów” przy współpracy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie–Kolonii.

  1. Uczestnictwo i miejsce zawodów

W turnieju mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych z terenu gminy Sulejów, którzy zapoznają się z regulaminem.

Posiadają własny sprzęt do gry: zmienne obuwie, strój sportowy, rakietka.

Obowiązuje podział na n/w kategorie wiekowe:

I Grupa /Open/ dziewczyny i chłopcy rocznik 2008 i młodsi

II Grupa  dziewcząt rocznik rocznik 2007–2006

III Grupa chłopców rocznik 2007-2006

IV Grupa dziewcząt rocznik 2005-2004

V Grupa chłopców rocznik 2005-2004

Wszystkie turnieje zostaną przeprowadzone w sali gimnastycznej SP w Witowie-Kolonii.

Uczestnik musi mieć zgodę rodzica/opiekuna/ na udział w turnieju.

Zapisy każdorazowo w dniu turnieju w godz. 9:00 – 9:30

Rozgrzewka w godz. 9:30 – 10:00

Rozpoczęcie turnieju każdorazowo o godz. 10:00

  1. System rozgrywek

Turniej rozgrywany zostanie zgodnie z przepisami PZTS systemem „każdy z każdym” lub do dwóch przegranych pojedynków /przód do trzech wygranych setów, tył do dwóch wygranych/

W kategorii „OPEN” gra „systemem pucharowym” do 2 wygranych setów, o 1 miejsce do 3 wygranych setów.

W przypadku małej frekwencji organizator zastrzega sobie prawo do łączenia grup.

Pary do gry kojarzone będą poprzez losowanie.

Zgodnie z zajętym miejscem w poszczególnych edycjach zawodnik otrzymuje n/w ilość punktów:

I miejsce – 30 pkt. II  – 28 pkt. III – 26 pkt. IV – 25pkt. V i dalsze o 1 punkt mniej.

Do klasyfikacji generalnej będą zaliczane 3 najlepsze wyniki turniejowe.

Suma punktów uzyskanych w 3 edycjach decyduje o zajętym miejscu w turnieju.

Przy jednakowej ilości punktów większa ilość zwycięstw, następnie II i III miejsce – różnica setów w przypadku nierozstrzygnięcia bezpośrednie spotkanie.

  1. Nagrody

Po każdej edycji turnieju I – III miejsca w poszczególnych kategoriach dyplomy.

W klasyfikacji generalnej I – III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych puchar, dyplom i nagroda rzeczowa, miejsca IV – VI dyplomy.

  1. Podsumowanie końcowe

W sprawach spornych lub nie ujętych w regulaminie decydują organizatorzy i sędzia główny turnieju.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje, wypadki, problemy zdrowotne uczestników podczas trwania zawodów, zawodnik startuje na własną odpowiedzialność.

Wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem, przejazdami i wyżywieniem pokrywają zainteresowani we własnym zakresie.

Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione lub zaginione na sali lub w szatniach.

Organizator zastrzega sobie zmianę treści regulaminu, zmianę miejsca i daty rozgrywania turnieju po uprzednim minimum tygodniowym przesłaniu zmian do szkół.