Możesz ubiegać się rekompensatę w ramach dotacji na kapitał obrotowy. Nabór rozpocznie się 3 września 2020 roku o godzinie 10.00. 

Dokumentacja dostępna na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi oraz tutaj.