RADA MIEJSKA PRZYJĘŁA UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LEŚNYCH WE WŁODZIMIERZOWIE
Realizacja budowy boiska wielofunkcyjnego, bardzo potrzebnego parkingu i infrastruktury towarzyszącej dla szkoły we Włodzimierzowie, weszła w kolejny etap. Urząd Miejski zakończył prace nad Planem Zagospodarowania Przestrzennego, w którym teren leśny przy ul. Wyszyńskiego pozwala na realizację inwestycji o tym charakterze. Uchwałą Rady Miejskiej plan przyjęto.
Po tylu latach nieudanych prób pozyskania terenu leśnego we Włodzimierzowie na potrzeby rekreacyjne i sportowe szkoły podstawowej osiągnięto pierwszy sukces! Dzięki wspólnym wizytom w instytucjach nadrzędnych Burmistrza Sulejowa Wojciecha Ostrowskiego i dyrektora szkoły Danuty Piątek udało się otrzymać pozytywną decyzję z Ministerstwa Środowiska, w której wyrażono zgodę na przeznaczenie na cele nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych Skarbu Państwa pod tereny sportu, rekreacji, parkingów oraz dróg publicznych klasy D.
Wreszcie mamy szanse na stworzenie dużego kompleksu nie tylko dla uczniów ale także dla mieszkańców pobliskich miejscowości!

  • DSC08121
  • DSC08122
  • TEREN