W listopadzie Szkoła Podstawowa w Przygłowie  uczestniczyła w kampanii – 19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI I MŁODZIEŻY. Klasy 0-III obejrzały przedstawienie profilaktyczne na motywach baśni „Jaś I Małgosia” przygotowane przez aktorów – studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Tryb. Spektakl pokazał, jak młody człowiek może sobie poradzić w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia, do kogo ma się udać, pod jaki numer telefonu ma zadzwonić.

Wszyscy uczniowie przystąpili także do akcji „Tydzień Życzliwości”, a wskazówką był Kodeks Człowieka Życzliwego, krótki regulamin postępowania w stosunku do siebie i drugiego człowieka. Powstała również „Dyskretna Skrzynka”, do której można wrzucać kartki opisujące różne problemy i kłopotliwe dla uczniów sytuacje. Pamiętajmy, że w trudnych sytuacjach pomocą może służyć wychowawca i pedagog szkolny.

Podsumowaniem akcji był krótki apel poświęcony Januszowi Korczakowi, jego walce o prawa dzieci do godnego i radosnego dzieciństwa. Starsze klasy przypomniały najważniejsze PRAWA DZIECKA. Nad akcją czuwały panie Justyna Newereńczuk i Agata Goska.

 

  • 20161121_085556
  • 20161121_093514
  • 20161121_091436
  • 20161121_085804