W dniu 8 października 2015 roku uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie uczestniczyli w XV Pielgrzymce Rodziny Szkół noszących imię Jana Pawła II do Częstochowy. Opiekunami grupy były panie: Barbara Lewandowska, Joanna Pełka i Grażyna Szwed. W pielgrzymce wzięło udział ponad 20 tysięcy przedstawicieli placówek oświatowych różnego szczebla noszących imię świętego Papieża. Hasłem zjazdu były słowa: której przewodził Ksiądz Biskup Henryk Tomasik. Pielgrzymi modlili się o dobre przygotowanie do XXXI Światowego Dnia Młodzieży oraz w  intencjach, które wskazywał nam Ojciec Święty. Każdy pielgrzym otrzymał emblemat, śpiewnik oraz dziesiątkę różańca do odmawiania koronki, natomiast każda ze szkół książkę dla nauczycieli ofiarowaną przez Radę Szkół Katolickich. Uczniowie wsparli darem materialnym rodzinę z Kazachstanu, która po wielu latach powróciła do kraju. Szczególną pamiątką pielgrzymki, jako wotum dla Matki Boskiej Częstochowskiej  w 10 rocznicę śmierci św. Jana Pawła II jest płaskorzeźba przedstawiająca białą kokardkę, która w formie gwoździa zdobi sztandary szkół jako symbol jedności i pamiątki dnia śmierci Jana Pawła II.

Tak liczna obecność przedstawicieli szkół noszących imię Jana Pawła II jest świadectwem, że nauczanie naszego Patrona i wartości, jakimi się w życiu kierował, są dla nas drogowskazem.

Uczestnicy pielgrzymki składają ogromne podziękowanie za wsparcie finansowe Radzie Rodziców działającej przy Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie.