W roku bieżącym, kosztem 1. 245. 735,35 zł na osiedlu Podklasztorze ulice: Kazimierza Jagiellończyka, Grodzka, Huzarska, Kirasjerów oraz ciąg pieszo – jezdny,  zostały nareszcie wykonane i otrzymały nowe nawierzchnie asfaltowe wraz z chodnikami. Poprawi to bezpieczeństwo  pieszych, a także  zapewni  mieszkańcom osiedla  komfortowy dojazd  do domu.  Do końca maja 2018 roku zostanie wykonana nowa nawierzchnia na ulicy Rycerskiej wraz z przebudową chodnika.

Ul. Rycerska miała zyskać nową nakładkę i chodnik już w tym roku, lecz ze względu na bardzo wygórowane ceny podane przez firmy w przetargu, zdecydowałem o ponownym ogłoszeniu postępowania i wydłużeniu terminu wykonania do końca maja przyszłego roku. W ten sposób gmina zaoszczędziła ok. 60 tys. zł. Mamy już rozstrzygnięty przetarg i umowa z Wykonawcą zostanie podpisana na dniach – mówi burmistrz Wojciech Ostrowski. W miarę możliwości  finansowych gmina będzie budowała  kolejne  ulice i chodniki.

  • ul.Huzarska
  • łącznik
  • Grodzka
  • ul.Jagiellończyka