W poniedziałek 15 października br. złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi dotyczący umorzenia pożyczki w wysokości 316.130,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje proekologiczne. Będzie to zadanie pn.: „Zakup i montaż opraw i źródeł światła na terenie Gminy Sulejów”.

We wniosku zaproponowano wymianę oświetlenia ulicznego w gminie Sulejów z tradycyjnego na ledowe. Pozwoli to na uzyskanie efektu ekologicznego, ale również będzie miało wymierny, pozytywny skutek finansowy. Jak bowiem powszechnie wiadomo oświetlenie ledowe jest bardziej wydajne i ekonomiczne.