W dniu 30 grudnia 2016r. w Urzędzie Miejskim w Sulejowie została podpisana umowa między Burmistrzem Sulejowa a Przedsiębiorstwem Robót Instalacyjno-Inżynierskich KAŹMIERCZAK dotycząca budowy dróg w Sulejowie. Są to: ul. Kazimierza Jagiellończyka (droga gminna) ul. Kirasjerów, Huzarska, Grodzka, ul. Bez nazwy (drogi wewnętrzne) oraz ciąg pieszo-jezdny – etap I, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu Podklasztorze (Huzarska, Mieszka I, Jagiellończyka, Królowej Jadwigi, Kirasjerów, Grodzka)”

25 stycznia 2017r. nastąpi przekazanie placu budowy na realizację tej inwestycji. Planowany termin zakończenia prac datuje się na 30 września 2017r.