Niecały miesiąc temu podawaliśmy radosne wiadomości z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o przyznaniu Gminie Sulejów dofinansowania w wysokości 8.040.365,74 zł na budowę basenu oraz hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie. I to właśnie w tej szkole 14 listopada 2018 r. Wojciech Ostrowski – Burmistrz Sulejowa oraz Joanna Skrzydlewska – członek Zarządu Województwa Łódzkiego w obecności Skarbnika Gminy Sulejów, radnych Rady Miejskiej oraz dyrekcji szkoły, podpisali stosowne dokumenty, potwierdzające oraz wcielające w życie ponad ośmiomilionowe dofinansowanie z Unii Europejskiej.

 

Tytuł uchwały:

Uchwała Nr 1397/18 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia listy i wyboru projektów do dofinansowania w ramach naboru Nr RPLD.04.03.02-IZ.00-10-001/17 wniosków o dofinansowanie projektów – Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

 • DSC_0225
 • DSC_0226
 • DSC_0227
 • DSC_0228
 • DSC_0229
 • DSC_0285
 • DSC_0286
 • DSC_0288
 • DSC_0289
 • DSC_0292
 • DSC_0293
 • DSC_0294
 • 44188838_2204115416524453_5474150300828827648_o
 • 44296792_2204115346524460_8180011836549103616_o
 • zoom_cd34692db97460e367dc74040cc15a68
 • 20181114_142013
 • 20181114_142023
 • s-3
 • s-4
 • s-7
 • s-9
 • s-19