Na początku marca 2018 roku Burmistrz Sulejowa Wojciech Ostrowski podpisał umowę na zagospodarowanie terenu w rejonie ulic: Piotrkowska, Szkolna, Polna w Sulejowie (teren po byłym przedszkolu) na cele turystyczno- rekreacyjne – ETAP I, z firmą Giermakowska Roboty Drogowe i Brukarskie, Budowa Kortów Tenisowych z siedzibą Łęgonice Małe 22, 26-425 Odrzywół.

Wartość podpisanej umowy 1.584.398,63 zł.

 

Realizacja inwestycji została podzielona na trzy etapy. Pierwszy z nich obejmuje wykonanie:

 1. Sieci i instalacji sanitarnych (wodno – kanalizacyjnych),
 2. Robót elektrycznych i oświetlenia terenu,
 3. Robót ziemnych w tym uporządkowanie terenu wraz z wywiezieniem gruntu, gruzu, śmieci,
 4. Parkingu i ciągów komunikacyjnych,
 5. Boiska wielofunkcyjnego,
 6. Rozbiórkę istniejących budynków (budynek hydroforni, stare ogrodzenie oraz budynek gospodarczo – sanitarny),
 7. Terenów zielonych wraz z elementami małej architektury.

Planowany termin zakończenia robót: 30.09.2018 rok

 • DSC_0575
 • DSC_0577
 • DSC_0581
 • DSC_0583
 • DSC_0584