W dniu 13 grudnia 2016r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Jana Pawła II w Sulejowie odbyła się część artystyczna upamiętniająca 35-tą  rocznicę wprowadzenia stanu wojennego.

Na akademię przybyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, mieszkańcy Sulejowa, dyrektorzy placówek kulturalno-oświatowych, a także władze miasta: Burmistrz Wojciech Ostrowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie Adam Stobiecki z Radnymi. Mieliśmy również przyjemność gościć radnego powiatowego p. Tomasza Michalczyka, jak również proboszcza parafii p/w św. Floriana w Sulejowie ks. Leszka Drucha.

Wyjątkowa lekcja historii, przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1                              i Gimnazjum w Sulejowie, przypomniała wydarzenia, które miały miejsce 35 lat temu.

Stan wojenny został wprowadzony przez gen. Jaruzelskiego 13 grudnia 1981r.. Oficjalnie uzasadniany był przez jego decydentów, jako obrona polskiej racji stanu, ze względu na naciski władz ZSRR i zagrożenie interwencją wojsk Układu Warszawskiego. Historia udowodniła,  że nie była to prawda.  Jedynym powodem wprowadzenia stanu wojennego była chęć zniszczenia 10 milionowego ruchu społecznego jakim była Solidarność i utrzymania się przy władzy za wszelką cenę. Nawet za cenę życia niewinnych ludzi. Stan wojenny – czyli wojna władzy z własnym narodem – trwała do 31 grudnia 1982 r., kiedy to został on zawieszony, a dokładnie do odwołania w dniu 22 lipca 1983r.

Pamięć o ofiarach stanu wojennego i represjach jakie dotknęły wielu ludzi przywołana została poprzez spektakl słowno-muzyczny wzbogacony prezentacją multimedialną ukazującą grozę tamtych dni. Scenariusz akademii i prezentacja multimedialna zostały opracowane przez nauczycieli Biblioteki Szkoły Podstawowej we współpracy Biblioteką Gimnazjum w Sulejowie. Jednym z najważniejszych celów uroczystości było wychowanie w duchu wartości patriotycznych w myśl hasła: ,,Wychowanie do wartości”. Za część muzyczną spektaklu odpowiadali p. M. Magiera oraz p. B. Skawińska. Dekorację do spektaklu wykonała p. Violetta Binkowska.

Zebrani na uroczystości w wielkim skupieniu wsłuchiwali się w jej treść. To co dla dzieci i młodzieży jest już historią, dorośli, mimo upływu czasu, pamiętają  z własnego doświadczenia. Na zakończenie swoimi wspomnieniami i refleksjami na temat stanu wojennego podzielili się z uczniami p. Burmistrz Wojciech Ostrowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Adam Stobiecki, przedstawiciel  LOT w Sulejowie Tomasz Miller oraz ks. Leszek Druch proboszcz parafii św. Floriana w Sulejowie.

Dziękujemy wszystkim za obecność i poświęcenie swojego czasu na wspomnienie smutnych wydarzeń, które miały miejsce 35 lat temu.

 

 

Opracowanie

mgr Bożena Pawlik

 • sw-1-of-21
 • sw-2-of-21
 • sw-3-of-21
 • sw-4-of-21
 • sw-5-of-21
 • sw-6-of-21
 • sw-7-of-21
 • sw-8-of-21
 • sw-9-of-21
 • dsc_0994
 • sw-10-of-21
 • sw-11-of-21
 • sw-12-of-21
 • sw-13-of-21
 • sw-14-of-21
 • sw-16-of-21
 • sw-17-of-21
 • sw-18-of-21
 • sw-19-of-21
 • sw-20-of-21
 • sw-21-of-21
 • gl1