Przedsiębiorcy, którzy chcą skorzystać m.in. z odroczenia składek na ubezpieczenia społeczne ze względu na epidemię koronawirusa, mogą już skorzystać z uproszczonego wniosku.

Wniosek jest dostępny na stronie internetowej.

Wniosek można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem PUE  ZUS, pocztą lub złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS. Jeżeli ZUS  pozytywnie rozpatrzy sprawę, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą. Po otrzymaniu umowy należy ją  przejrzeć i podpisać. Podpisaną umowę należy przekazać do ZUS. W czasie epidemii można wysłać skan, a oryginał dostarczyć później.
Instrukcja jak złożyć Wniosek przez portal PUE ZUS wraz z wnioskiem ZUS-EOP