W dniu 27 listopada 2015 roku w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie odbyło się uroczyste otwarcie ekopracowni „Eko Wituś z pomysłem”.

Pracownia powstała w ramach projektu „Moja wymarzona ekopracownia” współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Burmistrz Miasta Sulejów Wojciech Ostrowski, Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW Andrzej Czapla, Ksiądz Wikariusz Parafii Witów Damian Szczepanik, przedstawiciele Rady Rodziców: Monika Jarocka oraz Gabriela Kaniowska, Radni Rady Miejskiej w Sulejowie: Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Bartosz Borkowski, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu Jan Ratajczyk, Radny Włodzimierz Warmus.

Uroczystość rozpoczęła pani Dyrektor Hanna Kopeć, która powitała zebranych gości i krótko opisała proces powstawania pracowni. Następnie głos zabrali przybyli goście. Wszyscy gratulowali i życzyli owocnej pracy w nowej ekopracowni. Goście przekazali na ręce pani Dyrektor prezenty. Pan Andrzej Czapla podarował albumy przyrodnicze oraz torby do nauki segregacji odpadów. Panowie Radni: Jan Ratajczyk i Włodzimierz Warmus przekazali Szkole przestrzenny „Układ słoneczny”. Przedstawicielki Rady Rodziców podarowały do pracowni magnetyczne plansze edukacyjne.

Po uroczystych przemówieniach swój talent aktorski zaprezentowali uczniowie klasy IV, którzy pod opieką wychowawczyni Grażyny Szwed przygotowali przedstawienie pt.: „Ratujmy naszą Ziemię”. Scenografię do przedstawienia wykonała pani Agnieszka Dudek.

Następnie goście udali się do ekopracowni. Każdy z przybyłych gości, pani Dyrektor Hanna Kopeć oraz Przewodnicząca Samorządu Szkolnego Wiktoria Kowalska dokonali przecięcia wstęgi. Ksiądz Wikariusz Damian Szczepanik po odmówieniu modlitwy poświęcił nową salę lekcyjną.

Pani Dyrektor przedstawiła przybyłym gościom prezentację multimedialną przygotowaną przez panią Agnieszkę Różycką. Prezentacja przybliżyła pracownię oraz nowo pozyskane pomoce dydaktyczne. Następnie wszyscy zebrani mieli okazję osobiście sprawdzić, jak one działają.

Na koniec uczennice klasy VI Maja Piejek i Wiktoria Pięta wręczyły gościom pamiątkowe upominki wykonane przez uczniów klas IV-VI. Uroczystość zakończyła się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez Radę Rodziców.

 

 • eko_2015 (22)
 • eko_2015 (34)
 • eko_2015 (35)
 • eko_2015 (36)
 • eko_2015 (37)
 • eko_2015 (38)
 • eko_2015 (39)
 • eko_2015 (40)
 • eko_2015 (49)
 • eko_2015 (50)
 • eko_2015 (51)
 • eko_2015 (52)
 • eko_2015 (53)
 • eko_2015 (54)
 • eko_2015 (55)
 • eko_2015 (56)
 • eko_2015 (57)
 • eko_2015 (58)
 • eko_2015 (60)
 • eko_2015 (65)
 • eko_2015 (67)
 • eko_2015 (68)
 • eko_2015 (69)
 • eko_2015 (70)
 • eko_2015 (71)
 • eko_2015 (72)
 • eko_2015 (73)
 • eko_2015 (74)
 • eko_2015 (75)
 • eko_2015 (76)
 • eko_2015 (77)
 • eko_2015 (78)
 • eko_2015 (79)
 • eko_2015 (80)
 • eko_2015 (81)
 • eko_2015 (82)
 • eko_2015 (83)