Urząd Miejski w Sulejowie
ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów
tel.: (44) 610 25 00 / 610 25 01
fax: (44) 616 25 51
e-mail: um@sulejow.pl

Urząd Miejski czynny od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,
a w poniedziałki w godz. 9.00 – 17.00
Biuro Obsługi Mieszkańców czynne od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30,
a w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00
SEKRETARIAT
– Centrala
– faks

(44) 61-02-500
(44) 61-02-501
(44) 61-62-551

BURMISTRZ

(44) 61-02-501

Z-CA BURMISTRZA

(44) 61-02-501

SEKRETARZ

(44) 61-02-503

SKARBNIK

(44) 61-02-517

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ

(44) 61-02-522

REFERAT OGÓLNO – ORGANIZACYJNY
– kierownik
– obsługa Rady Miejskiej

– informatyk


(44) 61-02-525
(44) 61-02-508

(44) 61-02-523

REFERAT PROMOCJI, KULTURY, TURYSTYKI I SPORTU
– kierownik


(44) 61-02-520

URZĄD STANU CYWILNEGO
– kierownik

(44) 61-02-507

– Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej, Handlu i Usług
– obrona cywilna, Gminne Centrum Reagowania (całodobowy dyżur telefoniczny tel. kom. 697 33 55 50)

(44) 61-02-505
(44) 61-02-527

REFERAT FINANSÓW I BUDŻETU
– księgowość budżetowa
– kasa
REFERAT PODATKÓW I OPŁAT
– księgowość podatkowa
– wymiar podatku (gmina)
– wymiar podatku (miasto)
– wymiar podatku (gmina)


(44) 61-02-514
(44) 61-02-511

(44) 61-02-512
(44) 61-02-515
(44) 61-02-513
(44) 61-02-521

Referat Infrastruktury i Gospodarki Przestrzennej – drogownictwo, gospodarka komunalna i inwestycje
– planowanie przestrzenne


(44) 61-02-518
(44) 61-02-524

Referat Rozwoju i Ochrony Środowiska
– kierownik
– ochrona środowiska
– gospodarka odpadami

(44) 61-02-516
(44) 61-02-530

(44) 61-02-526


REFERAT GOSPORARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I ROLNICTWA
– kierownik

(44) 61-02-506
(44) 61-02-504

STANOWISKO ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
STANOWISKO ds. OBSŁUGI PRAWNEJ

(44) 61-02-520


(44) 61-02-523
(44) 61-02-508

Biuro Obsługi Mieszkańców (44) 61-02-509
 (44) 61-02-532

GMINNY ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

W celu zapewnienia prawidłowego wykonywania zadań w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Sulejów, oraz zapewnienia przepływu informacji ustalono dyżur w sposób następujący:

 • Sekretariat Urzędu Miejskiego w Sulejowie od wtorku do piątku w godzinach 7.30 do 15.30 a w poniedziałki w godz.9.00-17.00
  tel. centrala 44 61 02 500
  44 61 02 501
  faks 44 61 62 551
  e-mail: um@sulejow.pl
 • tel. inspektora d/s zarządzania kryzysowego
  44 61 02 527
  e-mail: gcr@sulejow.pl

Poza godzinami pracy Urzędu, w sobotę, niedzielę i święta całodobowo pełniony jest dyżur telefoniczny ( system dyżurów domowych ). tel. kom. 697 33 55 50

Ponadto informuje się o numerach telefonów służb ratowniczych:

 • Pogotowie Ratunkowe
  tel. 999
  Komisariat Policji w Sulejowie
  ul. Szkolna
  tel. 44 61 53 283 tel. alarmowy 997
 • Awarie wodociągów i kanalizacji
  W dni robocze w godz. 7.00—15.00
  509 924 575
  505 560 719
 • w dni wole od pracy – całodobowo
  Obsługa Oczyszczalni
  506 070 734
  Obsługa Przepompowni
  513 169 385
 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej
  Piotrków Tryb. ul. Jagiellońska 11
  tel. 44 647 39 19 tel. alarmowy 998