- burmistrz.jpg


Burmistrz Sulejowa
Wojciech Ostrowski
godziny przyjęć petentów:
środa 8.00 – 12.00
tel. 44 61 02 501
e-mail: burmistrz@sulejow.pl
 

- dj_05_01_2015.jpg


Z-ca Burmistrza
Dorota Jankowska
tel. 044 61 02 510
e-mail: d.jankowska@sulejow.pl
 

- mk_03_10_2017.jpg

Michał Kieszkowski
Skarbnik
tel. 44 61 02 517
e-mail: skarbnik@sulejow.pl
 

- as_05_01_2015.jpg

Adam Stobiecki
Przewodniczący Rady Miejskiej w Sulejowie
godziny przyjęć petentów:
środa 12.00 – 14.00tel. 44 61 02 522
e-mail: przewodniczacy@sulejow.pl
Borkowski Bartosz, Ciapała Jacek
Wiceprzewodniczący Rady Miejskieje-mail rada@sulejow.pl