Informujemy, ze GDDKiA w dniach 20-23 lutego 2020 r.
będzie wykonywała na drogach na terenie miasta Sulejów (DK12, DK74)
roboty drogowe związane z remontem nawierzchni.
Prace drogowe będą odbywały się w dzień i w nocy.