wfośigwwl_13_10_2015

Zadanie zrealizowane z udziałem środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Utworzenie ekopracowni w SP Witów

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w dniu 9 października 2015 roku podpisano protokół oddania ekopracowni.

Pracownia przyrodnicza powstała w ramach konkursu Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi „Moja wymarzona ekopracownia – 2015” –„Eko Wituś z pomysłem”.

Całkowita wartość zadania ogółem wyniosła 37.121,00zł. Wartość dofinansowania WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji dla ww. zadania wyniosła 31.523,00 zł. Pozostała kwota to wkład własny szkoły.

Pracownia przyrodnicza „Eko Wituś z pomysłem” jest przeznaczona dla uczniów i zostanie wykorzystana podczas zajęć przyrody, zajęć koła ekologicznego oraz podczas organizacji zajęć dla uczniów zdolnych i z klas I-III. W pracowni będą mogły odbywać  się różnorodne konkursy i projekty o charakterze proekologicznym.

W okresie wakacyjnym przeprowadzono niezbędne prace remontowe, takie jak zerwanie starych listew podłogowych, gipsowanie ścian oraz ich malowanie.

We wrześniu i na początku października w soboty wykonano kolejne prace typu: montaż paneli i listew podłogowych, montaż sprzętu multimedialnego i tablicy interaktywnej, wymianę rolet okiennych oraz położenie fototapety.

Głównym celem powstałej, nowoczesnej i estetycznej pracowni przyrodniczej będzie:

 1. Nauczanie przyrody poprzez bezpośrednie doświadczenie.
 2. Kształtowanie postawy badawczej ucznia.
 3. Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów oraz angażowanie uczniów.
 4. Rozbudzanie ich ciekawości i wyobraźni.
 5. Promowanie wizerunku szkoły oraz szkolnych działań ekologicznych na tle bliższego i dalszego środowiska.
 6. Poszerzanie zakresu działań dydaktyczno- wychowawczych.
 7. Stwarzanie okazji do zdobywania i promowania wiedzy oraz działań proekologicznych w trakcie udziału w różnorodnych akcjach i konkursach.
 8. Rozwijanie współpracy z instytucjami i organizacjami ekologicznymi.
 9. Inspirowanie uczniów, nauczycieli i rodziców do pracy na rzecz ochrony środowiska.
 10. Prezentacja na forum posiadanych wiadomości, umiejętności i działań z zakresu ekologii.
 11. Przygotowanie projektu zmian w swojej miejscowości dla ochrony środowiska.

Trudne zjawiska przyrodnicze uczniowie będą mogli bezpośrednio zaobserwować poprzez działanie różnorodnych zestawów demonstracyjnych lub pomocy dydaktycznych, które zostały zakupione w ramach projektu.

Cała pracownia jest podzielona na 4 strefy tematyczne.

 • Eksperymantarium – służące do przeprowadzania badań, doświadczeń i eksperymentów.
 • Baza multimedialna – w jej skład wchodzi: tablica interaktywna, rzutnik, laptop, aparat fotograficzny, zestaw głośników oraz mikroskop z kamerą i wejściem USB.
 1. Sekcja ekologiczna – to miejsce, w którym uczniowie teoretycznie i praktycznie zagłębią się w zagadnienia ochrony środowiska. Zapoznają się tam z pojęciem recyklingu, segregacji odpadów i biodegradacji, a także z innymi zjawiskami ekologicznymi.
 2. Kącik obserwacji organizmów żywych – w pracowni umieszczone jest akwarium z rybami oraz małe terrarium, w którym będzie można obserwować w zależności od potrzeb niewielkich rozmiarów organizmy żywe tj. np.: owady, ślimaki itp.

Projekt to nie tylko nowe wyposażenie, ale również realizacja ciekawych tematów z dziedziny edukacji ekologicznej, liczne konkursy, zajęcia terenowe, akcje proekologiczne oraz wycieczki edukacyjne. Założeniem programu jest, aby pokazać uczniom, że warto poznawać świat poprzez wielokierunkowe doświadczanie go, a także że nauka wcale nie musi być nudna.

Utworzenie nowej ekopracowni oraz bogaty program zajęć mają na celu wzbudzenie wśród uczniów świadomości ekologicznej, rozwój kompetencji kluczowych oraz uczenie ich szacunku dla przyrody i potrzeby jej ratowania.

Więcej informacji oraz dokumentacja zdjęciowa ukaże się po oficjalnym otwarciu ekopracowni, które przewidywane jest w połowie listopada 2015 roku.

 

Opiekun pracowni Hanna Kopeć