Przypominamy przedsiębiorcom z gminy Sulejów, że 31 maja 2020 r. minie termin wpłaty  II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Opłatę można uiścić w kasie Urzędu Miejskiego w Sulejowie  w godzinach 9.00 – 12.00

lub na konto o nr:  83 8973 0003 0020 0031 0082 0072.