Linię brzegową, wały wzdłuż rzeki Pilicy od lat porasta bujna roślinność uniemożliwiająca jakąkolwiek formę wykorzystania rzeki przez mieszkańców i turystów. Porosty tworzą już w tej chwili całe wyspy, drzewa powodują zmiany w hydrodynamice rzeki, spowalniając nurt, wpływają na poziom sedymentacji osadu na dnie. Władze Sulejowa  bardzo intensywnie zabiegają o należyte utrzymanie rzeki, w tym wykaszanie linii brzegowej i likwidację wysp, jak również pogłębienie rzeki Pilicy.  W wyniku tych działań w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej podjęło decyzję o przeznaczeniu w 2016 r. środków finansowych na wykaszanie linii brzegowej wzdłuż ul. Taraszczyńskiej do mostu w Sulejowie.  Czekamy z niecierpliwością na te działania!

  • hpim2291
  • hpim2292
  • hpim2296
  • hpim2756
  • hpim2753
  • rzeka-pilica