Kilka dni temu wiceprezydent Piotrkowa Trybunalskiego Adam Karzewnik przysłał nam umowę, która określa warunki korzystania ze studni nr 5 w Uszczynie, na bazie której zamierzamy wybudować nowej ujęcie wody mieszkańców północnej części gminy. Nasi prawnicy ją teraz analizują, ponieważ  znajduje się tam kilka punktów, które wzbudzają nasze wątpliwości. W czwartek burmistrz spotkał się w tej sprawie z radnymi z tej części gminy i sołtysami poszczególnych miejscowości.

Przypomnijmy, aby nie tracić czasu zaryzykowaliśmy i zleciliśmy badania wody w tym odwiercie – co było tańsze niż wiercenie nowej studni – i wyłoniliśmy projektanta ujęcia, który niebawem zakończy prace. Wszystko po ty, aby rozwiązać ten poważny problem, z którym muszą się borykać nasi mieszkańcy. Nie możemy jednak zacząć budowy bez podpisania umowy dzierżawy tej nieruchomości z naszymi sąsiadami z Piotrkowa Trybunalskiego, ponieważ według naszej obecnej wiedzy to właśnie oni są właścicielami studni. Bez tego dokumentu nie otrzymamy też niezbędnych pozwoleń wodnoprawnych umożliwiających korzystanie ze studni.

 – Zaopatrzenie w wodę mieszkańców tej części gminy jest dla mnie priorytetem. W tej umowie jest punkt, zgodnie z którym za dzierżawę studni musielibyśmy płacić ok. 100 tysięcy złotych  rocznie – on jest jeszcze do zaakceptowania, ale inne paragrafy wzbudzają nasze wątpliwości i muszą zostać skonsultowane z radnymi i mieszkańcami. Zamierzam negocjować z panem prezydentem w sprawie zmiany tej umowy. Uważam, że mając 15 studni, jedną może nam przekazać bezpłatnie. Tym bardziej, że z tej wody będą korzystać nie tylko mieszkańcy gminy Sulejów, ale i piotrkowianie, ponieważ wielu z nich – ok. 1000 osób – wybudowało domy na terenie naszej gminy, ale są zameldowani w Piotrkowie Trybunalskim. Poza tym planowane ujęcie wody ma posiadać punkty bardzo szybkiego poboru wody dla strażaków, którzy przecież chronią nas wszystkich – powiedział burmistrz Wojciech Ostrowski.

W czwartek burmistrz spotkał się w tej sprawie z przedstawicielami Poniatowa, Uszczyna, Kolonii Witów, Witowa, Kolonii Zalesice, Zalesic, Kałku, Podkałku, Kłudzic, Koła, Barkowic i Barkowic Mokrych.

 – Mamy XXI wiek i taka sytuacja w ogóle nie powinna mieć miejsca, ponieważ niektóre zapisy w proponowanej umowie są nie do przyjęcia. Próbuje się wywrzeć na nas presję, stawiając nierealne warunki, pan prezydent może na przykład wypowiedzieć tę umowę, a my nie będziemy mogli domagać się zwrotu poniesionych kosztów, czyli ok. 4 milionów złotych, które zamierzamy wydać na budowę nowego ujęcia, dlatego zdecydowaliśmy, że zbierzemy podpisy pod petycją do pana prezydenta, w której domagamy się przekazania studni nr 5 nam – mieszańcom (gm. Sulejów) w formie darowizny. Mamy nadzieję, że prezydent nas zrozumie i poprze. Woda jest podstawą do życia i nie wyobrażamy sobie innej decyzji, tym bardziej, że z niedoborem wody zmagamy się od kilku lat, a w dobie pandemii koronawirusa jest to szczególnie uciążliwe – podsumowały Alina Pałac, sołtys Barkowic i Dorota Kępska. sołtys Uszczyna.

W przyszłym tygodniu burmistrz i sołtysi zamierzają złożyć tę petycję na ręce pana prezydenta i przewodniczącego Rady Miasta.

  • DSC_0793 (Copy)
  • DSC_0795 (Copy)
  • DSC_0796 (Copy)
  • DSC_0798 (Copy)
  • DSC_0794 (Copy)
  • DSC_0797 (Copy)