Informujemy, że od 1 stycznia 2018r. utrzymaniem oświetlenia ulicznego, awariami sieci wodno-kanalizacyjnymi oraz AKCJĄ ZIMA, zajmuje się Miejski Zarząd Komunalny w Sulejowie.

Oświetlenie uliczne:

od poniedziałku do piątku w godz. 7-15: tel. 797-712-504

w dni wolne od pracy i święta: tel. 500-271-901

Awarie sieci wod- kan całodobowo:

tel. 509-924-575

„Akcja Zima”
Całodobowy numer  do koordynatora

tel. 500-271-903

Ponadto podajemy miejsca, w których zostały ustawione pojemniki z piachem na terenie
Gminy Sulejów:

1. Przystanek ul. Dworcowa
2. Przystanek ul. Rycerska
3. Plac Straży – OSP
4. Plac Straży – przy schodach
5. Skrzyżowanie Taraszczyńska/Garncarska
6. Skrzyżowanie Taraszczyńska/Rudnickiego
7. Skrzyżowanie Cmentarna/Przydziałki

oraz na terenie wszystkich Placówek Oświatowych (9 miejsc)