W kościele św. Floriana w Sulejowie trwa wystawa prac Kazimierza Ajsa (1912-1975), rzeźbiarza ludowego z Sulejowa. Motywem przewodnim wystawy są szopki bożonarodzeniowe, ale zwiedzający mogą podziwiać też inne rzeźby o tematyce religijnej i sceny rodzajowe pokazujące dawne obrzędy i zwyczaje ludowe. Jest także tematyka lokalna, min. ta związana z sulejowskimi wapiennikami. K. Ajs był bowiem na swój sposób kronikarzem otaczającego go świata. Tworząc czerpał z postaci i twarzy ludzi bliskich i znajomych, rzadziej za wzór służył mu obrazek, własna fantazja, wiersz lub piosenka. Stąd duży realizm tworzonych przez niego postaci oraz wiele odniesień do zwykłych, codziennych zajęć i nieodległych wydarzeń historycznych, którymi żyli ówcześni mieszkańcy Sulejowa i okolic. Na wystawie zaprezentowanych zostało ponad 70 prac (rzeźby, płaskorzeźby, szopki, makiety) pochodzących z kolekcji muzealnych oraz zbiorów rodziny artysty i osób prywatnych. Ekspozycję uzupełniają archiwalia (w tym zdjęcia, własnoręcznie napisany życiorys) oraz publikacje związane z artystą. Największym zainteresowaniem zwiedzających cieszą się, obok przepięknych szopek bożonarodzeniowych, płaskorzeźby zatytułowane „Anioł Stróż” i  „Matka Boska w grocie” oraz duża makieta nie istniejącego już wapiennika „Ryngowiec”. Artysta z dużą pieczołowitością odwzorował tu pracę ludzi zatrudnionych przy wypalaniu wapna, które kiedyś było jednym z głównych źródeł utrzymania mieszkańców Sulejowa. Z okazji wystawy wydano książeczkę zawierającą informacje o życiu i dorobku artysty oraz skrócony katalog wystawy. Z publikacji tej Ajs wyłania się jako człowiek skromny, pracowity, nieco zagubiony, a jednocześnie bez reszty oddany swojej artystycznej, rzeźbiarskiej, pasji.

Wystawa została zorganizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna „Sulejów Turystyczny” przy współudziale Urzędu Miejskiego w Sulejowie. Jak mówi Prezes Stowarzyszenia Tomasz Miller, wystawa nie odbyłaby się bez pracy i bezinteresownej pomocy wielu osób. Szczególne podziękowania należą się proboszczowi ks. Leszkowi Druchowi, który nie tylko udostępnił mury przepięknej sulejowskiej świątyni, ale także z wielkim sercem zaangażował się w promocję wydarzenia. Podobnie jak autor dokumentacji fotograficznej Mariusz Brzezowski z firmy „Gamma Studio Fotografia Sulejów” oraz Tomasz Cent z firmy „TMK System Tomasz Cent”, która wykonała systemy zabezpieczające wystawę. Gorące podziękowania należą się także członkom Stowarzyszenia Stefanowi Piekarzowi, Sławomirowi Krajewskiemu, Janowi Millerowi i Sławomirowi Rybakowi, który do ostatniej chwili walczył z urzędniczymi procedurami, co pozwoliło pozyskać kilka cennych eksponatów. Pragniemy również podziękować za wsparcie Łódzkiemu Domowi Kultury.

Wystawa będzie czynna do 23 stycznia br. Zwiedzać ją można w godzinach nabożeństw (ok. pół godziny przed i po) lub po wcześniejszym uzgodnieniu z administracją kościoła, Urzędem Miejskim w Sulejowie lub Stowarzyszeniem LOT „Sulejów Turystyczny”.

  • DSC_1122
  • DSC_1155
  • DSC_1140
  • DSC_1135
  • DSC_1120
  • DSC_1129
  • DSC_1187
  • DSC_1171
  • DSC_1175
  • DSC_1184