W Filii Bibliotecznej na Podklasztorzu odbyło się przedświąteczne spotkanie z dziećmi z oddziału przedszkolnego ze Szkoły Podstawowej N r 2 w Sulejowie.   Dla większości z nich była to pierwsza wizyta w bibliotece. Po obejrzeniu księgozbioru zapoznały się z zasadami zapisu i wypożyczania książek.Z zainteresowaniem wysłuchały pogadanki o zwyczajach i tradycjach związanych z obchodami Wielkanocnego Święta, wzbogaciły swoją wiedzę na temat symboli wielkanocnych. Spotkanie zostało urozmaicone głośnym czytaniem wierszyków o tematyce wielkanocnej. Na zakończenie dzieci wykonały kolorowe prace plastyczne, które ozdobiły świątecznie bibliotekę. Każdy uczestnik spotkania otrzymał upominek oraz symboliczne jajeczko przyniesione w koszyczku wielkanocnym.

  • IMG_3205
  • IMG_3208
  • IMG_3225
  • IMG_3215
  • IMG_3210
  • IMG_3226