29 listopada 2019 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sulejowie po raz kolejny odbyło się spotkanie autorskie z poetką Zofią Kuczyńską – Fiuk.

Pani Zofia to rodowita sulejowianka. Mimo, że jej dorosłe życie związane jest z Łodzią, zawsze chętnie wraca do Sulejowa.

W lutym tego roku ukazał się debiutancki tomik pt. „Wiersze sercem pisane”, choć pojedyncze wiersze poetki ukazywały się już wcześniej m. in.
w „Biuletynie” Łódzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, oraz książce „Nie tylko Ajs”. Podczas spotkania poetka zaprezentowała wiersze z wydanego
w maju tomiku „Wiersze z wiarą pisane”, oraz utwory z ostatniego tomiku „Wiersze wspomnieniami pisane”, wydane przez Stowarzyszenie „Sulejów Turystyczny”.

W swoich utworach Pani Zofia porusza tematy wiary, jako czynnika nadającego sens życiu jak również wspomina swoje dzieciństwo, młodość
i dorosłe już życie.

Podczas spotkania prezentowane były również prace plastyczne Wiktorii Kowalewskiej, której rysunki zamieszczone są w tomikach wierszy naszej rodzimej poetki.

  • DSC05964
  • DSC05986
  • DSC05991