Treść ogłoszenia

Harmonogram wywozu odpadów z tereniu gminy Sulejów od właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości ,  na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku