W minioną środę, 12 czerwca przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Piotrkowie Trybunalskim, gmin Wolbórz i Sulejów oraz Policji i Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, podpisali porozumienie, na mocy którego ponad 11.000 zł zostanie przeznaczone na ponadnormatywne partole wodne na Zalewie Sulejowskim, wzdłuż linii brzegowych oraz wzdłuż linii brzegowej Pilicy.

Uczestnicy spotkania podkreślali, że większa liczba patroli w znacznym stopniu przełoży się na bezpieczeństwo osób wypoczywających nad wodą.
Również policjanci uważają, że inwestowanie w bezpieczeństwo jest bardzo ważnym obowiązkiem, który należy skrupulatnie wypełniać.
Forma wykonywanej służby będzie dobierana na podstawie analizy zagrożenia oraz bieżącego zapotrzebowania. Będą mogły to być patrole piesze, zmotoryzowane, patrole z wykorzystaniem łodzi motorowych, jak również patrole rowerowe.
W 2018 roku dzięki wsparciu finansowemu udało się zorganizować na terenach letniego wypoczynku o 73 patrole więcej.
Gmina Sulejów dofinansowała to przedsięwzięcie kwotą 4.000,00 zł.