W dniu 20 czerwca 2016 roku obradowali radni Rady Miejskiej w Sulejowie. Bogaty program sesji, zawierający 42 punkty obejmował jedną z ważniejszych decyzji radnych w ciągu całego roku budżetowego. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium burmistrzowi za wykonanie budżetu w roku 2015. Rada podjęła tę uchwałę jednogłośnie.

Podobnie było z większością głosowań w ramach programu sesji. Nadmienić należy, że podjęto ważne decyzje budżetowe, dotyczące inwestycji w infrastrukturę sportową, turystyczną, pomoc dla policji, Ochotniczych Straży Pożarnych. Istotną kwestią były również uchwały dotyczące gospodarowania zasobem nieruchomości gminnych. Podjęto również uchwały w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z boiska piaszczystego w Sulejowie oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i realizacji stypendiów socjalnych dla studentów z terenu gminy

 • DSC_0379
 • DSC_0370
 • DSC_0371
 • DSC_0374
 • DSC_0375
 • DSC_0352
 • DSC_0346
 • DSC_0353
 • DSC_0354
 • DSC_0356
 • DSC_0355
 • DSC_0349
 • DSC_0350
 • DSC_0351
 • DSC_0362
 • DSC_0366
 • DSC_0365
 • DSC_0364
 • DSC_0367