Można już składać wnioski w ramach programu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego „Sołectwo na plus”. Wszyscy sołtysi naszej gminy otrzymali od nas pakiet informacyjny wraz z dokumentami aplikacyjnymi. Sołtysi bezpośrednio przedstawią propozycję projektów, a pracownicy Departamentu Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego przeprowadzą wstępną selekcję wniosków i zarekomendują te, które będą mogły otrzymać dofinansowanie.

Aby ubiegać się o grant sołecki na realizację potrzeb lokalnej społeczności, sołtysi powinni składać wnioski w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesłać je na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, do 1 lutego 2021 roku (decyduje data stempla pocztowego).

Składane zgłoszenia powinny dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie od 1 lipca 2021 roku do 15 listopada 2021 roku. Kwota dotacji w ramach projektu dla jednego sołectwa, nie może być większa niż 10.000 zł. Wniosek oraz regulamin konkursu dostępne są tutaj.

Szczegółowe odpowiedzi można uzyskać:

– pod adresem email: dorota.rzeznik@lodzkie.pl

– telefonicznie 42-663-32-24, 42-663-35-74