Zaproszenie na spotkanie informacyjne

 W dn. 4 listopada(piątek) o godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulejowie ul. Targowa 20

odbędzie się pierwsze spotkanie informacyjne dla przedstawicieli samorządu, instytucji samorządowych (MOPS, MOK, biblioteki), organizacji pozarządowych, podmiotów (KGW, OSP i in.) oraz  osób zainteresowanych bądź zawodowo lub wolontaryjnie zajmujących się działalnością na  rzecz starszych mieszkańców Gminy Sulejów.

Na spotkanie  zapraszają realizatorzy projektu „MoGe. Modelowa gerontoprofilaktyka na wsi.”

Tematyka spotkania dotyczyć będzie łagodzenia procesów demograficznych na obszarach wiejskich, organizacji systemu wsparcia dla 60+, oraz organizacji działań projektowych, które w zdecydowanej części kierowane będą bezpośrednio do starszych mieszkańców Gminy Sulejów .

dodatkowe informacje

t.kuchta@rada-lodzkie.org.pl

bez-tytulu