W związku z upływem czteroletniej kadencji obecnych organów statutowych Izb Rolniczych 28 lipca 2019 r. odbędą się wybory do Rad Powiatowych Izb Rolniczych, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1027).

Członkowie Izby Rolniczej (płatnicy podatku rolnego, płatnicy podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej mający miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie gminy Sulejów) mogą ubiegać się o mandat członka Rady Powiatowej Łódzkiej Izby Rolniczej. Rolnik ubiegający się o mandat członka Rady Powiatowej Łódzkiej Izby Rolniczej powinien wypełnić i złożyć następujące dokumenty:

Druki dostępne są na stronie internetowej: http://www.izbarolnicza.lodz.pl/, pod niniejszą informacją oraz w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, ul. Konecka 42, 97-330 Sulejów , wej. C pok. nr 19A, w godz. 7:30 do 15:30.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy złożyć dnia 5 lipca 2019 r. w Urzędzie Miejskim w Sulejowie, ul. Konecka 42 , 97-330 Sulejów wej. A ( sala USC), w godz. 9:00 do 14:00.

Spis członków Izby Rolniczej uprawnionych do głosowania zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sulejowie (wej. C pok. 19A) od   1 lipca 2019 r. Każdy rolnik może sprawdzić czy został w nim ujęty i wnieść w tej sprawie zażalenie.