W dniu 6 czerwca 2016 roku odbyła się wycieczka koła ekologicznego do ośrodka edukacyjnego Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy. Jej celem było poznanie znaczenia ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów w zachowaniu ciągłości istnienia gatunków i różnorodności przyrodniczej terenów szczególnie chronionych oraz fauna i flora Parków Krajobrazowych. Na początek Pan Maciej Sobański – specjalista ds. ochrony przyrody przeprowadził zajęcia stacjonarne dla uczniów. Atrakcyjna forma prelekcji, duże poczucie humoru prowadzącego sprzyjały zainteresowaniu uczniów. Pan Maciej oprowadził nas po terenie szkółki leśnej, opowiedział nam o zasiedlaniu pszczół murarek, o życiu dzikich koni polskich, nietoperzach i innych organizmach żyjących na tych terenach, pokazał nam ciekawe okazy roślin i zwierząt. Dał nam rady, jak najskuteczniej przepowiadać pogodę, podał nietypowe przepisy kulinarne na naleśniki z kwiatu bzu dzikiego oraz zapoznał uczniów z funkcjonowaniem stacji meteorologicznej. Po zakończonej wycieczce mieliśmy czas na ognisko i smaczny poczęstunek. Na pożegnanie Pan Sobański podarował nam 3 budki lęgowe oraz liczne materiały edukacyjne. Cały wyjazd zasponsorowali  panowie radni: Jan Ratajczyk i Włodzimierz Warmus. Kiełbaski podarowała Rada Rodziców. Za te hojne dary i umożliwienie zorganizowania bezpłatnego wyjazdu serdecznie dziękujemy. Organizatorem wycieczki był opiekun koła ekologicznego pani Hanna Kopeć.

  • moszcenica (20)
  • moszcenica (36)
  • moszcenica (25)
  • moszcenica (30)
  • moszcenica (49)
  • moszcenica (44)
  • moszcenica (19)
  • moszcenica (17)