1 lipca 2016r. został przyjęty 2-letni projekt unijny pod nazwą: Uczę się i nauczam – wsparcie uczniów i nauczycieli szkół publicznych w gminie Sulejów. (dofinansowanie dotyczy 5 szkół: SP nr 1, SP w Przygłowie, SP w Witowie oraz Gimnazjum w Sulejowie i w Przygłowie). Kwota dofinansowania to 741.809,33zł + 7,15% wkładu własnego w wysokości 57.096,70zł. Wkład własny będzie finansował doskonalenie nauczycieli. Z funduszy unijnych kwota 229.455,52zł przeznaczona zostanie na zakup sprzętu komputerowego oraz sprzętu potrzebnego do nauki biologii. Pozostała część unijnego dofinansowania przeznaczona zostanie na 4 wycieczki krajoznawcze zgodne z tematyką zajęć w szkole, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, logopedii, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, warsztaty zajęciowe, gimnastykę korekcyjną. Ponadto dofinansowanie obejmuje zajęcia z historii, geografii, biologii, fizyki, psychologii i języka niemieckiego.

W ramach tego projektu 20 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Witowie uczestniczyło w wycieczce przyrodniczej do Krakowa. Wyjazd odbył się 29 września 2016 roku.

Od godzin przedpołudniowych uczestnicy wycieczki wraz  z przewodnikiem spacerowali po Ogródkach  Doświadczeń im. Stanisława Lema. Na powierzchni ponad 6 ha parku rozmieszczone były:  urządzenia demonstrujące zjawiska fizyki,  ekspozycja geologiczna „Geo-gródek”,  ekspozycja sensoryczna „Zapachowo”,  zielony labirynt z cytatami Stanisława Lema – „Lem-birynt”.

Zwiedzanie Ogrodu polegało na doświadczaniu sensorycznym. Uczniowie mogli dotykać instalacji stanowiących eksponaty. Za pomocą różnych zmysłów doświadczali na sobie różnorodnych  zjawisk fizycznych i przyrodniczych. Poprzez zabawę i samodzielne wykonywanie eksperymentów każdy wzbogacał swoją wiedzę o otaczającym świecie. Na terenie ogródków doświadczeń uczniowie uczestniczyli w  ciekawej lekcji dotyczącej ciśnienia. W południe grupa wycieczkowiczów „wpadła” z krótką  wizytą na Rynek Krakowski. Tam spacerowali po Rynku, odwiedzili Sukiennice oraz  oglądali pomnik Adama Mickiewicza.

Następnym etapem przyrodniczej przygody była wizyta w Muzeum Inżynierii Miejskiej – połączona z kolejną lekcją dotyczącą koła.

Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Hanna Kopeć, Joanna Pełka i Wanda Sawa. Organizatorem wyjazdu była pani Hanna Kopeć.

  • krakow-1
  • krakow-2
  • krakow-3
  • krakow-5
  • krakow-6
  • krakow-7