19 października Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił wyniki przetargu nieograniczonego na wycinkę drzew i krzaków w miedzywalu rz. Pilicy na odcinku 156+000 km – 158+900 km. Przetarg wygrała firma Pionosfera z Sierpca. Jak przekazał nam Tomasz Kaczmarek z RZGW prace już powinny się rozpocząć a potrwają do 15 grudnia.

Linię brzegową, wały wzdłuż rzeki Pilicy od lat porasta bujna roślinność uniemożliwiająca jakąkolwiek formę wykorzystania rzeki przez mieszkańców i turystów. Porosty tworzą w tej chwili już całe wyspy, drzewa powodują zmiany w hydrodynamice rzeki, spowalniając nurt, wpływają na poziom sedymentacji osadu na dnie. Władze Sulejowa  bardzo intensywnie zabiegają o należyte utrzymanie rzeki, w tym wykaszanie linii brzegowej i likwidację wysp, jak również pogłębienie rzeki Pilicy.  W wyniku tych działań w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej podjęło decyzję o przeznaczeniu w 2016 r. środków finansowych na wykaszanie linii brzegowej wzdłuż ul. Taraszczyńskiej do mostu w Sulejowie.

  • rzeka-pilica
  • hpim2756
  • hpim2292
  • hpim2291
  • hpim2296
  • hpim2753