Komisja powołana Zarządzeniem Burmistrza Sulejowa nr 140/2016 z dnia 3 października 2016r dokonała oceny fotografii nadesłanych do konkursu „Piękno Sulejowa w obiektywie” w ramach projektu: „Edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Sulejów w ramach programu Moc Natury w Sulejowie”, przyznając, po wnikliwej analizie, 12 równorzędnych nagród.

 

Oto laureaci:

 1. Aleksandra Kowalska
 2. Anna Pawlik
 3. Barbara Jarmuszkiewicz
 4. Kamil Filipczak
 5. Karolina Mierzwa
 6. Małgorzata Nurczyńska
 7. Marianna Jarmuszkiewicz
 8. Mateusz Roksela
 9. Piotr Raszewski
 10. Przemek Skrobek
 11. Sebastian Jaśkiewicz
 12. Wojciech Domagała

Na okładkę publikacji zawierającej zdjęcia laureatów komisja wybrała zdjęcie Sebastiana Jaśkiewicza „Czapla”.

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za nadesłane zdjęcia a laureatom serdecznie gratulujemy!

_wfos_nowe_color_skrocone

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

 • czapla_sebastian-jaskiewicz