Dnia 31 stycznia 2017 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się narada roczna. Podsumowano działalność Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb. za rok 2016. Wyróżniono dwie jednostki  z terenu powiatu piotrkowskiego za działalność operacyjną tj. OSP Wola Krzysztoporska oraz OSP Przygłów.

Ilość zdarzeń na terenie miasta i powiatu w roku 2016 to 2279 z czego 472 to pożary, 1627 miejscowe zagrożenia oraz 180 alarmów fałszywych. W porównaniu z rokiem 2015 liczba interwencji zmniejszyła się o 26. Na terenie gminy Sulejów odnotowano 412 zdarzeń czyli, aż o 156 interwencji więcej niż w roku 2015.

OSP z Przygłowa, że jest jak dotąd jedyną Ochotniczą Strażą Pożarną w Powiecie Piotrkowskim, która czwarty raz z rzędu została wyróżniona. Dyplom odebrał dh Michał Rytych, naczelnik jednostki, otrzymując gratulacje min. od: st. bryg. Włodzimierza Kapca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży w Piotrkowie Tryb., nadbryg. Tadeusza Karcza Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSRP RP w Piotrkowie Tryb. oraz Wojciecha Ostrowskiego Burmistrza Miasta i Gminy Sulejów.

 • IMG_7401
 • IMG_7409
 • IMG_7413
 • IMG_7415
 • IMG_7427
 • IMG_7458
 • IMG_7463
 • IMG_7465
 • IMG_7478
 • IMG_7485
 • IMG_7486