W związku z problemem zanieczyszczenia przestrzeni miejskiej (chodników, ulic) przez zużyte środki ochrony osobistej, w postaci maseczek i rękawiczek, stosowanych przez obywateli w czasie pandemii prosimy, aby takie odpady  – (używane wcześniej przez osoby zdrowe) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji publicznej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zakażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa  – wyrzucać do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego zużyte maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być wrzucane do worków, które po związaniu należy wrzucać do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Przypominamy jednocześnie, że od soboty, 30 maja, nie będzie już obowiązku noszenia maseczek ochronnych w przestrzeniach ogólnodostępnych – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. W sklepie, na targu i na poczcie nadal obowiązuje nakaz zasłaniania nosa i ust. A w sklepie także obowiązkowa dezynfekcja rąk lub noszenie rękawiczek. Usta i nos należy zakrywać nie tylko podczas robienia zakupów, ale także w środkach komunikacji, kościołach i kinach. Jednocześnie zniesione limity klientów w sklepach, restauracjach, kawiarniach i barach. Ponadto od niedzieli, 31 maja nie będą już obowiązywały limity wiernych w kościołach. Od 6 czerwca ponownie otwarte zostaną natomiast: kina, teatry, opery, filharmonie, baseny, siłownie, parki rozrywki, kluby fitness.

Zachowajmy jednak ostrożność podczas kontaktów z innymi, tym bardziej, że na terenie powiatu piotrkowskiego nadal kilka osób jest zakażonych koronawirusem. Z kolei 28 maja na terenie gminy Sulejów kwarantanną objętych było 16 osób.