Najnowsze wzory wniosków dla mieszkańców, którzy zamierzają sprzedać bądź kupić nieruchomość rolną i potrzebują na to zgody Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

<< Nabywca >>

<< Zbywca >>

<< Rękojmia >>